REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

''Kolędowanie Dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie'' - oficjalnie!

''Kolędowanie Dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie'' - oficjalnie!

Już 22 października 2018 r.

 (poniedziałek) o godz. 11.00 w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa dotycząca nowych wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Konferencja prasowa dotyczyć będzie wpisu kolejnych 15 zjawisk/przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową Listę, która jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego i wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Po konferencji odbędzie się uroczysta gala, na której zostaną wręczone decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokumenty odbiorą przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk:

1. Krakowska koronka klockowa

2. Tradycje kulturowe Biskupizny

3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie

4. „TURKI” grodziskie

5. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej

6. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce

7. Umiejętność wyplatania kosza „kabłacoka” w Lucimi na Radomszczyznie

8. Tradycje weselne z Szamotuł i okolic

9. Wyścigi kumoterek

10. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania

11. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu

12. Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry

13. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku

14. Plecionkarstwo w Polsce

15. Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich 

Dodatkowo przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymają decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.

Przeczytaj także

 REKLAMA