REKLAMA

reklama

                      

Termomodernizacja w Gminie Jeleśnia!

Termomodernizacja w Gminie Jeleśnia!

Gmina Jeleśnia otrzymała

dofinansowanie z Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjnej, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Przedmiotem projektu  jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizacje budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia - Przedszkola w Przyborowie, Zespołu Szkół nr 5 w Korbielowie, Strażnicy OSP w Przyborowie, Wiejskiego Domu Kultury w Sopotni Małej oraz Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej. W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Wartość projektu wynosi 2 550 870,01 zł, w tym dofinansowanie 1 655 578,75 zł.

Wśród korzyści i celów związanych z realizacją projektu wymienić należy:

- Poprawa jakości życia na terenie Gminy Jeleśnia poprzez prowadzenie racjonalnego   gospodarowania zasobami i energią.

-  Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleśnia.

Przeczytaj także

 REKLAMA