REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Zawieszone działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zawieszone działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Żywcu

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i w Milówce informują, że w dniach od 18 marca 2020r. do 27 marca 2020r. działalność diagnostyczno – terapeutyczna Poradni zostaje zawieszona.
Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Przeczytaj także

 REKLAMA