REKLAMA

reklama

                      

Uwaga na czad!

Uwaga na czad!

Sezon grzewczy w pełni.

Niskie temperatury powodują, że chętniej korzystamy z różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy i innych urządzeń grzewczych. Ich eksploatacja często powoduje zagrożenia pożarem. Zagrożenia te, wynikają jednak najczęściej nie z samych urządzeń, a ich niewłaściwego użytkowania oraz nieznajomości lub nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Apelujemy o rozwagę i właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz prawidłowe zabezpieczanie instalacji elektrycznych, których zwarcie, często jest jedną z przyczyn pożarów. Poniżej prezentujemy rady, które uchronią nas i naszych bliskich przed utratą zdrowia, życia czy mienia.

Każde z urządzeń grzewczych, niezależnie od sposobu jego zasilania, przy niewłaściwej eksploatacji, stanowić może potencjalne zagrożenia. Zagrożenia te są dwojakie - pożarowe lub zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, a przede wszystkim zadbać o swoje życie, zdrowie i mienie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczych.

Podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla, czyli tzw. „czadu":

 • Jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi poważnie upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu, przez co komórki naszego ciała i cały organizm stają się mocno niedotlenione. W skutek tego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie: ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo-sercowy.
 • Nie posiada zapachu, barwy, smaku, nie szczypie w oczy, stąd też nazywany jest często „cichym zabójcą".
 • Powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla (np. gaz ziemny). Do niepełnego spalania dochodzi podczas zbyt małego dostępu powietrza w procesie spalania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy, nie będzie napływu dostatecznej ilości powietrza z zewnątrz. Przyczynami, takich groźnych zakłóceń są przytkane otwory nawiewne (lub w ogóle brak takich otworów) w drzwiach do pomieszczenia z piecem, czy też niedrożne przewody wentylacyjne i kominowe.
 • Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla poza pożarami, jest właśnie wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w niedużej łazience z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych - całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
 • Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 • Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu.
 • Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, należy używać również z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
 • Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.
 • Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych:

 • Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 oC (np. niektóre elementy pieców),
 • Zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym (z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta).
 • Elektryczne lub gazowe ogrzewacze powietrza ustawiajmy zawsze na stabilnym podłożu i w taki sposób, aby strumień wydostającego się z nich gorącego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na znajdujące się w małej odległości palne elementy wyposażenia mieszkania. Nie pozostawiajmy takich urządzeń załączonych podczas naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
 • Należy dbać o stan techniczny kominów, gdyż z upływem lat w wielu z nich pojawiają się nieszczelności w spoinach pomiędzy cegłami. Taka sytuacja, gdy dodatkowo komin nie został otynkowany, jest częstą przyczyną pożarów.
 • Przejścia metalowych przewodów kominowych przez palne elementy budynku muszą być właściwie zabezpieczone (odizolowane).
 • Niedozwolone jest wykonywanie prowizorycznych podłączeń urządzeń elektrycznych, gazowych i piecowych. Takie praktyki w wielu przypadkach kończą się pożarem. Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji z budynków (np. na korytarzach).Nie można ustawiać na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy przede wszystkim od nas samych.

Źródło: PSP

Przeczytaj także

 REKLAMA