REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Oddalona o 19 km od Słowacji niegdyś nazywała się Sołki,

uważano bowiem, że tu właśnie bierze swój początek rzeka Soła. Złatna to bardzo stara wieś, a pierwszą o niej wzmiankę znajdujemy w księdze sądowej Państwa Żywieckiego z 1690 roku. Dzisiejsza nazwa pochodzi od nazwy potoku Bystra , który wcześniej nosił nazwę Złotna pochodzącą podobno od śladów aluwialnego złota, na które natrafiono właśnie w tym potoku.

Złatna została założona najprawdopodobniej w XVI wieku przez osadników wołoskich i należała do kolejnych właścicieli dóbr żywieckich. Ta niewielka, lecz bardzo malownicza miejscowość, położona jest na północny wschód od Ujsół, na wyskości 750 m n.p.m. 

oshuta

Centrum wsi położone jest nieco powyżej ujścia potoku Straceniec do Bystrej, niektóre osiedla rozłożone są na zboczach gór nad doliną Bystrej. Od północno-zachodniej strony są to zbocza Rysianki, Lipowskiego wierchu, Boraczego Wierchu i Redykalnego Wierchu oraz zbocza Zapolanki.  Od południowo-wschodniej grzbietu od przełęczy Bory Orawskie przez Krawców Wierch po Jaworzynę oraz wzniesienia Kościelec i Okrągła. 

Miejscowość leży w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowi gwarancję zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego regionu. Jest to teren typowo górski, ostre górskie powietrze stwarza tu specyficzny mikroklimat. W całej gminie Ujsoły znajduje się 21 szczytów powyżej 1000 m n.p.m. Wsie i przysiółki rozrzucone są po okolicznych zboczach nierzadko aż do wysokości 800 m.

 Większą część wsi zajmują lasy i grunty leśne. Złatna jest również ostoją zwierzyny, występują tam rzadkie gatunki zwierząt np. niedźwiedź, wilk, jelenie, sarny, dziki. Na górskim potoku znajdują się równie kaskady drewniane i murowane, które są dużą atrakcją dla turystów. Szata roślinna jest charakterystyczna dla pięter roślinnych typowych dla Karpat.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE