Podsumowanie konferencji prasowej,

zorganizowanej przez Szpital Żywiec w dniu 21.01.2021

SZPITAL ŻYWIEC – jak dzięki współpracy sektora publicznego oraz prywatnego udaje się tworzyć Szpital otwarty na potrzeby ludzi.

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Poniżej podsumowanie poruszonych kwestii:

Wadim Kurpias – Dyrektor Zarządzający InterHealth Canada w Polsce Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym wygląda dobrze. Od początku działania są zaplanowane i realizowane według harmonogramu, zgodnie z którym przeprowadzane są zmiany rozwojowe. Działania prowadzone są etapami. Ogromna ilość zachorowań na COVID-19 sprawiła, że Szpital Żywiec został zobowiązany decyzją Ministra Zdrowia do stworzenia 30 łóżek dla Pacjentów zakażonych koronawirusem i oddział internistyczny musiał zostać czasowo przekształcony w covidowy. Po jego otwarciu w ciągu dwóch dni łóżka zostały zapełnione. Decyzją Ministra Zdrowia Szpital został zobligowany do zapewnienia kolejnych tzw. Łóżek covidowych. 15 stycznia Oddział Chorób Wewnętrznych został ponownie otwarty i obecnie dysponuje 60 miejscami. Dobro Pacjenta – to motto Szpitala. W związku z tym wdrażane są nowe technologie, produkty, w tym diagnostyka obrazowa. Zakupiony sprzęt diagnostyczny oraz wyspecjalizowany personel pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na rezonans magnetyczny bądź badanie tomografem w ramach NFZ do ok. 7-10 dni. W najbliższym czasie Szpital wdroży system badania satysfakcji Pacjenta, by monitorować potrzeby lokalnej społeczności i podnosić jakość usług. Dyrekcja Szpitala wyraża ogromną wdzięczność za wsparcie ze strony firm i organów lokalnych, które, zwłaszcza w czasie pandemii, przeznaczały środki na walkę z COVID-19 oraz na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala. W szczególności: Starostwu Powiatowemu w Żywcu, Miastu Żywiec, Gminom: Jeleśnia, Czernichów, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Węgierska Górka oraz firmom: MTC Medical, Grupa Żywiec, Eurofirany, Famed, Alpla. To, w jakim miejscu znajduje się obecnie Szpital Żywiec, jest zasługą współpracy i zaangażowania ze strony Partnera Prywatnego oraz Starostwa, ale przede wszystkim Personelu Szpitala. Operacja przeniesienia do nowej lokalizacji była bardzo dobrze rozplanowana, a zaangażowanie ludzi i pełna mobilizacja sprawiły, że Pacjenci w ciągu 4 godzin zostali bezpiecznie przetransportowani i ulokowani w nowym miejscu. Dyrektor składa wielkie podziękowania na ręce lekarzy, pielęgniarek oraz personelu, który wykazuje się wciąż wielką odwagą w walce z pandemią i stanął na wysokości zadania.

Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki Starosta bardzo wspiera Szpital w podejmowanych działaniach. Starostwo zorientowane jest na rozwój, szczególnie podkreśla potrzebę oddziału neurologicznego, którego braki są w tym momencie odczuwalne w całym regionie. Na pochwałę zasługuje sprawne przeniesienie Szpitala w okresie epidemicznym. Duże zaangażowanie urzędników pomogło usprawnić proces decyzyjny. W Starostwie nacisk kładziony jest na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ratowniczych i pogotowia ratunkowego na terenie powiatu żywieckiego. Podjęto kroki i skierowano pełną dokumentację do Wojewody w celu rejestracji jako podmiotu medycznego spółki już utworzonej pomiędzy Partnerem Publicznym i Prywatnym. Na ten moment utrzymanych zostanie 6 zespołów ratunkowych, jednak zauważona jest potrzeba pozyskania kolejnej jednostki.

Antoni Juraszek – Dyrektor ZZOZ Rzadko zdarza się w kraju sytuacja, kiedy w okresie zagrożenia epidemicznego i walki z pandemią podejmuje się tak wielkich przedsięwzięć, jak przeniesienie Szpitala. Odbyło się to jednak bardzo sprawnie. Dyrektor wyraża przekonanie, że w tak nowoczesnym obiekcie świadczone będą usługi na bardzo wysokim poziomie.

Małgorzata Świątkiewicz – Dyrektor Szpitala Żywiec Za całą ideą powstania nowego Szpitala stoi chęć zapewnienia Pacjentom szerokiego wachlarza usług. Np. od 16 stycznia funkcjonuje już pododdział kardiologiczny. Doskonałą wiadomością dla mieszkańców Żywca i okolic jest fakt, iż Szpital Żywiec wyposaża własną pracownię hemodynamiczną, która da możliwość szybkiego leczenia zawału, czyli schorzenia, w którym liczy się każda minuta. W ubiegłym tygodniu dotarł zakupiony angiograf. Oddział Kardiologiczny jest przygotowywany tak, by w momencie gdy zostanie ogłoszony konkurs przez NFZ, Szpital mógł stanąć do przetargu na usługi kardiologiczne. W pierwszym półroczu 2021 roku planowane jest również uruchomienie oddziału neurologicznego. Szpital ma w planie przeprowadzanie badań endoskopowych ze znieczuleniem. Jest to ogromny wyróżnik, ponieważ do gastroskopii i kolonoskopii w ramach NFZ Pacjenci nie są znieczulani. Szpitalu Żywiec zapewnia nie tylko dostępność badań, ale także ich komfort, by Pacjenci nie obawiali się wizyt lekarskich, zwłaszcza tych, których celem jest szybka diagnostyka onkologiczna. Badane jest również zapotrzebowanie na zniecz

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Wywiady
Gość BESKIDLIVE