Wybudowany w latach

1827-1828 przez Ignacego Zielińskiego Pałac Kępińskich w Żywcu - Moszczanicy, trafił w ręce sióstr zakonnych. W chwili obecnej na tereni pałacowym mieści się  Zespoł Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z technikum hodowli koni. Co ważne - w 2013 roku obiekt został częściowo wyremontowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Tymczasem Minister Rolnictwa Grzegorz Puda podjął decyzję o przekazaniu pałacu Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki koło Warszawy. 

palackep1

Jak to się stało? Wyjaśniamy!

 Wojewoda Śląski w Katowicach w dniu 08.03.2019r. znak: NWXIV.7581.10.1. 2014 wydał decyzję stwierdzającą, że nieruchomość należąca do Władysława Kępińskiego, położona w Żywcu (obręb Moszczanica), oznaczona jako działki nr 1834/22, 1834/21 i 1834/20 o powierzchni 2,0912 ha, które przed przejęciem stanowiły zespół dworsko-parkowy podpadła pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W przedmiotowej sprawie pełnomocnik stron Anny Morawskiej-Ryli oraz Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z siedzibą w Zielonce złożył odwołanie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego - do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 5 stycznia 2021 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję ostateczną uchylającą decyzję Wojewody Śląskiego.

 

Co na to Starostwo Powiatowe w Żywcu?

Rzecznik Starostwa powiatowego Dariusz Szatanik poinformował nas, iż w zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu Żywieckiego będzie kierował skargę do Sądu Administracyjnego.

O komentarz w tej kwestii zwróciliśmy się również do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Próbowaliśmy kontaktu telefonicznego, jednak również bezskutecznie.

AKTUALIZACJA ( 10.02.2020. godz.17 )

Minister Rolnictwa nie zaszczycił nas odpowiedzią mailową, natomiast w zamian za to na facebooku ukazał się wpis o "niektórych mediach". Sądząc jednak z cytowanych tam słów z powyższego artykułu, domyślamy się, że jesteśmy adresatami poniższego komentarza do poruszanych w tekście treści. Wnioski pozostawiamy naszym Czytelnikom. 

"Zgodnie z dekretem PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej przejęciu na własność Państwa podlegały nieruchomości ziemskie stanowiące własność albo współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekraczał bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni podlegały przejęciu na skarb państwa bez odszkodowania. Problem w tym, że dekret PKWN nie definiował pojęcia nieruchomość ziemska. Definicję tego pojęcia wprowadził dopiero Trybunał Konstytucyjny (orzeczenie z 1990 r.) uznając, że przez "nieruchomość ziemską" należy rozumieć nieruchomość która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej, a więc nieruchomość ziemska o charakterze rolniczym. W efekcie tego orzeczenia w orzecznictwie sądów utrwaliło się, że zespoły pałacowo-parkowe jako rezydencje nie nadające się do produkcji rolniczej nie podlegały pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, a więc nie mogły być na tej podstawie przejęte na Skarb Państwa.

W związku z powyższym wydanie decyzji MRiRW z 5 stycznia 2021 r było koniecznością. Co bardzo ważne ma ona charakter deklaratoryjny czyli, że nie zmienia niczego w stanie prawnym nieruchomości i nie oznacza obowiązku zwrotu tej nieruchomości na rzecz spadkobierców dawnego właściciela. Zgodnie z treścią księgi wieczystej powiat otrzymał nieruchomość na podstawie decyzji Burmistrza Żywca z 2008 r.; w księdze wieczystej widnieje też decyzja Wojewody Śląskiego z 2000 r. Te decyzje są podstawą wpisania powiatu do księgi wieczystej i ponieważ decyzje te nadal są ważne i obowiązują, to nikt nie ma możliwości skutecznego żądania od powiatu zwrotu nieruchomości. Aktualnie decyzja MRiRW z 5.01.2021 może być jedynie podstawą do wystąpienia przez spadkobierców z żądaniem odszkodowania od Skarbu Państwa (ale nie od powiatu), które będzie wypłacane ze specjalnego funduszu – Funduszu Reprywatyzacji, jeżeli oczywiście takie odszkodowanie zasądzi sąd cywilny. Decyzja jest ostateczna, ale można na nią wnieść skargę do sądu administracyjnego"
Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Wywiady
Gość BESKIDLIVE