REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów związanych

z wyposażeniem jednostek OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dofinanowanie otrzyma gmina Milówka na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup lekkiego wozu ratowniczogaśniczego z napędem na 2 osie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce oraz gmina Jeleśnia na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni

 

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz ze środków z budżetu państwa uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem w Kontrakcie Terytorialnym. Łączna kwota jaka trafi do OSP, to 11,7 mln zł (5,1 mln zł z RPO WSL i 6,6 mln zł z budżetu państwa).

Z uwagi na coraz częstsze zagrożenia powodziowe czy huraganowe pomoc dla OSP jest niezbędna, a przekazywane środki służą na zakup sprzętu potrzebnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach konkursów zorganizowanych z udziałem środków z RPO WSL dotację otrzymało 47 OSP. Rozstrzygnięty właśnie konkurs wyczerpuje pulę zaplanowanych pieniędzy na ten obszar. Obecnie, w ramach prowadzonych z Komisją Europejską renegocjacji RPO WSL, Zarząd podejmuje starania o zabezpieczenie kolejnych 2 mln euro na wsparcie kierowane dla OSP.

Mówiąc o pieniądzach dla OSP należy wspomnieć, że w budżecie Województwa Śląskiego zarezerwowano w tym roku na ten cel 3 mln zł.

Wszystkie
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Żywiec
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE