REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

 Był fundatorem wielu

znaków cechowych cechów żywieckich oraz kaplicy na górze, ówcześnie Borkowskiej, dziś Burgałowskiej wznoszącej się nad miastem. Andrzej Komoniecki. Wójt żywiecki i kronikarz. W 1686 został burmistrzem, a od 1688 wójtem.

komoniecki1

Podczas 40 lat sprawowania urzędu wójta żywieckiego, zajmował się pracą naukową. Efektem jego pracy było monumentalne dzieło, kronika miasta Żywca pt. Chronografia albo Dziejopis żywiecki. . Podczas pracy nad kroniką miejską dokonał wielu odpisów nieistniejących już dokumentów oraz opisał w układzie chronologicznym dzieje miasta i okolic od 1400 do 1729. W chwili obecnej jest to niejednokrotnie jedyne źródło w zakresie historii Żywca. Napisał też Rychwalda Monumenta. Rękopis ostatecznej wersji dzieła (było ich kilka, część znajduje się w AP w Żywcu) znajduje się w Muzeum Miejskim w Żywcu. 

dziejopis1

Kronika opisuje więc dzieje Żywiecczyzny na przestrzeni ponad trzystu i ze względu na treść dzieli się ją na 3 części, odpowiednio:

  • 1400–1586 – opisywane przez autora w oparciu o Kronikę Polską Marcina Bielskiego
  • 1586–1686 – treść oparta na dokumentacji znajdującej się ówcześnie w Żywcu, do której Andrzej Komoniecki, ze względu na sprawowaną funkcję miał swobodny dostęp
  • 1686–1728 – przekaz treści oparty na wydarzeniach, których autor dzieła był świadkiem, bądź w oparciu o teksty pisane. W ostatniej części charakter wypowiedzi nadaje kronice charakter pamiętnika – widoczny jest element indywidualnej oceny zdarzeń.

Kronika przedstawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Żywiecczyzny, zawiera dokładny spis gruntów, przytaczając m.in. etymologie nazw miejscowości, opisując żywot najważniejszych postaci ówczesnej ziemi żywieckiej.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE