Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły 910 tys. „czternastek” na kwotę przekraczającą 991 mln zł.

Ostanie czternastki otrzymają osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności przypada na 1 grudnia.

ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego już pod koniec października. Czternasta emerytura trafia do emerytów i rencistów wraz z wypłatą świadczenia za listopad.

W województwie śląskim ZUS wypłaci do 25 tego listopada ponad 910 tys. „czternastek” na kwotę 991 mln zł, a w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej zrealizowano ponad 141 tys. wypłat na kwotę 160 mln zł. - Ostanie wypłaty realizowane będą wkrótce, tak by trafiły do naszych świadczeniobiorców do 1 grudnia. Otrzymają je osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dla kogo dodatkowe świadczenie

Prawo do „czternastki” mają osoby, które na 31 października 2021 r. pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14 emerytury - 1250,88 zł brutto dostaną emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” np. gdy świadczenie jest wyższe przykładowo o 100 złotych, to też o 100 złotych niższa będzie czternasta emerytura. Natomiast osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Wypłata wstrzymana, gdy świadczenie zawieszone

Czternasta emerytura nie przysługuje jeśli wypłata świadczenia podstawowego została wstrzymana od 1 listopada 2021 r. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia. Może to być np. sytuacja gdy osoba, która pobiera rentę socjalną, miała ją zawieszoną od listopada 2021 r. – z uwagi na osiąganie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymała z tego powodu w listopadzie „czternastki”, ale jeśli w grudniu 2021 r. zostanie podjęta wypłata renty socjalnej, to otrzyma ją wraz z rentą. Jeśli w styczniu 2022 r. zostanie dopiero podjęta wypłata renty socjalnej, to „czternastkę” wypłacimy wraz ze styczniowym świadczeniem. Warto przypomnieć, że limity dorabiania do świadczeń nie dotyczą wszystkich. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz niektórzy renciści – tłumaczy rzeczniczka.

Kiedy trzeba będzie zwrócić czternastą emeryturę?

Część emerytów i rencistów, która dorabia do swoich świadczeń musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji gdy po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że ze względu na przekroczenie dopuszczalnego przychodu emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, wówczas wypłacona „czternastka” jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi tak jak pobrane emerytury czy renty.

 

Beata Kopczyńska,

regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

Wszystkie
Beskid997
Żywiec
Z regionu
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Gmina Rajcza
Wywiady
Gość BESKIDLIVE