24 lutego na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy otwarto wirtualną strzelnicę, która została zrealizowana w ramach projektu „Strzelnica w powiecie 2021”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 150 tys. złotych. 

W uroczystym otwarciu strzelnicy wzięli udział między innymi: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. Artur Dębczak, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Białej, płk Tomasz Maj, przedstawiciele Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej płk Waldemar Krzyżanowski i płk Tomasz Włodarczyk, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Pal wraz Radnymi Powiatu, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor i Dyrektor ZSAiO Mirosław Staszkiewicz.

Wirtualna strzelnica to multimedialny, przenośny strzelecki system szkolno-treningowy tworzony na bazie doświadczeń Sił Zbrojnych. Oprogramowanie zawiera liczne scenariusze wyświetlane za pomocą rzutnika w postaci ruchomej animacji.

Kursant poznaje oraz rozwija podstawowe zachowania bojowe zaczynając naukę i ćwicząc w bezpiecznych warunkach. Dzięki zastosowaniu trenażera "Strzelec 4" znacząco zostają obniżone koszty, szczególnie podczas wstępnych szkoleń przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych godzin treningowych. Istotnym czynnikiem możliwym do uzyskania na  dalszym etapie szkolenia jest włączenie bardziej stresujących sytuacji bojowych niemożliwych do uzyskania na tradycyjnej strzelnicy prochowej.

W treningu jednocześnie mogą wziąć udział cztery szkolące się osoby, dla których wyświetlane są aktualne wyniki treningu. Po dokonaniu wyboru spośród podstawowych parametrów typu, rodzaj strzelnicy, tarczy, liczby strzelców czy wielkości dystansu, instruktor decyduje o wersji treningu.

Strzelnica dostępna jest nieodpłatnie dla: 

  • zorganizowanych grup uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi szkołami.
  • organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi podmiotami.

Ponadto możliwe jest korzystanie ze strzelnicy na zasadach komercyjnych z zachowaniem pierwszeństwa przez podmioty wymienione powyżej. Szczegółowe informacje dot. szkoleń i rezerwacji terminów pod numerem telefonu 33 475 05 70.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE