Punkt szczepień przeciwko

COVID-19, który obsługiwał będzie mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz jest już gotowy.

Decyzją Wojewody Śląskiego zorganizowany został w Centrum Sołectwa Lipowa
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, adres: 34-324 Lipowa, ul. Lipowska 2.

W punkcie tym szczepieni będą mieszkańcy trzech gmin:
Radziechowy-Wieprz, Lipowej i Łodygowic.

Otwarcie dodatkowego punktu szczepień na terenie naszego powiatu jest zasługą dobrej współpracy Włodarzy Gmin Powiatu Żywieckiego, Starosty Powiatu oraz Władz Szpitala Powiatowego w Żywcu, która została dostrzeżona i uznana przez Wojewodę Śląskiego.

Mamy nadzieję, że dzięki poczynionym wspólnie  staraniom znacząco skróci się  czas Państwa oczekiwania na szczepienie.

W Gminie Radziechowy-Wieprz, zapisy na szczepienie prowadzone będą pod numerem
telefonu 605 787 321, w godzinach pracy urzędu. Do rejestracji należy przygotować numer PESEL.

Informujemy, że Gmina Radziechowy-Wieprz organizuje pomoc w dojeździe do wskazanego powyżej punktu osobom, które mają problemy z transportem we własnym zakresie. Transport na szczepienie jest bezpłatny, ale chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić do urzędu gminy nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem szczepienia pod numerem telefonu: 605 787 321.

Przed szczepieniem wskazane jest zapoznanie się z kwestionariuszem szczepienia, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, na stronie internetowej gminy www.radziechowy-wieprz.pl oraz na www.szczepienia.pzh.gov.pl  

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Wywiady
Gość BESKIDLIVE