Z REGIONU

 

Minęło 5 lat od śmierci księżnej Marii Krystyny Habsburg. Kiedy była z nami,

Teraz już tak, teraz już wiemy, że się spełni. To się nazywa mieć przyjaciół.

Pierwszy tydzień grudnia to dobre wieści, rusza bowiem budowa browaru Pinta w

Tak jak i w całej Polsce i w naszym regionie św. Mikołaj miał pełne ręce roboty.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż film Mariusza Jaska "Papierowy świat" z Łukaszem Eichnerem

30 listopada 2017 r. zakończyły się prace inwestycyjne przebudowanej drogi powiatowej 1447S w miejscowości Laliki. Zgodnie z projektem znormalizowane zostały wszystkie elementy geometrii pasa drogowego, co zapobieganie progresywnej degradacji całego pasa drogowego i przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.

Dotychczas na obiektach mostowych, zlokalizowanych w Rajczy i w Ujsołach wykonano roboty rozbiórkowe starych obiektów mostowych oraz wprowadzono objazdy wraz z oznakowaniem. W Ujsołach na drodze powiatowej 1439S wykonano warstwę wyrównawczą z betonu pod montaż zbrojenia nowego obiektu, natomiast w na drodze powiatowej 1439S w Rajczy wykonano roboty ziemne pozwalające na wjazd sprzętu do wykonania pali pod nowe przyczółki mostu.

Inwestycje realizowane są w ramach polsko-słowackiego projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” przy wsparciu finansowym środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy - Wieprz

10 grudnia br. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

A tak wycieczkę do Wrocławia zrelacjonowała dla nas Karolina Hojny ze Zwardonia:

 

Jest utalentowaną poetką  i  mieszkanką Rajczy. Klaudia Wiercigroch-Woźniak zdobyła nagrodę specjalną w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina jest  konkursem skierowanym dla poetów przed debiutem książkowym. Wydarzenie organizowane jest przez  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi

 

 

Klaudia Wiercigroch - Woźniak jest członkiem  Grupy Literackiej Gronie im. Emila Zegadłowicza przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu. Publikowała wiersze na łamach miesięcznika Gazeta Kulturalna, w kurierze poetyckim poeci polscy.pl oraz w antologii ,,Tuwimowskie klimaty” (Inowłódz, 2016).

I mamy grudzień. W ten oto sposób powoli wchodzimy w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Żywca,

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Wywiady
Gość BESKIDLIVE