REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Na Ostatki do Klina!

Na Ostatki do Klina!

Partnerska słowacka
Gmina Klin zaprosiła nas na imprezę ostatkową 1 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury w Klinie.
 
W programie przewidziano m.in. pokaz zdobnictwa bibułkowego przygotowany przez nasze bibułkarki.
 
Byliśmy tam rok temu na imprezie ostatkowej w ramach projektu pn. Wspólne dziedzictwo - polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza dofinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014- 2020 oraz budżetu państwa realizowanego przez Gminę Jeleśnia i Gminę Klin. Wówczas Gminę Jeleśnia reprezentował zespół regionalny Romanka i KGW z Sopotni Małej.
klinplakat

Przeczytaj także

 REKLAMA