REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Turystyka bez granic w Jeleśni

Turystyka bez granic w Jeleśni

Gmina Jeleśnia wraz partnerem po stronie słowackiej – Gminą Klin realizuje obecnie projekt

pod nazwą „Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 Opis projektu:

Partnerzy projektu chcąc wpłynąć na docenienie przez turystów walorów przyrodniczych i kulturowych Jeleśni i Klina oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie obszary te nie są wystarczająco powiązane z infrastrukturą zdecydowali się przystąpić do wspólnego projektu wpływającego na podniesienie wartości turystycznej obszaru.

W ramach wspólnie realizowanego projektu powstaną nowe odcinki trasy pieszo-rowerowej w Przyborowie i Krzyżówkach oraz Sopotni Małej (po stronie polskiej) oraz nowy odcinek trasy pieszorowerowej w Klinie (po stronie słowackiej). Na odcinkach trasy powstanie również infrastruktura towarzysząca tj. punkty widokowe i miejsca odpoczynku. Cały obszar tras (również tych już istniejących) zostanie odpowiednio oznakowany jako część transgranicznego szlaku turystycznego biegnącego od Jeleśni przez Pilsko aż do Klina.

Dodatkowo w ramach projektu powstanie e-narzędzie MOBITOUR dedykowane głównie turystom poruszającym się na trasach szlaku. Podstawową funkcją aplikacji będzie ułatwienie turystom i ludności lokalnej poruszania się po całej trasie transgranicznego szlaku turystycznego. Będzie ona także przybliżała odbiorcom atrakcje przyrodnicze i kulturowe występujące przy szlaku.

Oprócz zadań inwestycyjnych w projekcie zaplanowano również szereg działań promocyjnych, w tym: 2 rajdy pieszo-rowerowe, 2 imprezy tematyczne, wydanie folderu, mapy itp.

 Celem projektu jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Jeleśnia i Gminy Klin oraz poszanowaniem środowiska i innych walorów pogranicza przez turystów i ludność lokalną.

 Cel ten będzie realizowany poprzez trzy cele szczegółowe:

a.)    Ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na środowisko pogranicza

b.)    Wprowadzenie nowej oferty rekreacyjnej na bazie rozwiniętego transgranicznego szlaku turystycznego

c.)    Poprawa rozpoznawalności i stopnia docenienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza

Partnerzy Projektu

Partner Wiodący : Gmina Jeleśnia (www.jelesnia.pl)

Partner Projektu: Obec Klin (www.klin.sk)

 Okres realizacji projektu: 01.03.2017r. – 28.10.2018r.

 Wartość całkowita projektu: 1 324 641,20 €

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 REKLAMA

Przeczytaj także