Organizatorem konkursu, który odbył się w miniony poniedziałek 13 listopada, był Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Magdaleny Zawady- poetki, malarki i nauczycielki rodem z Jeleśni oraz popularyzacja twórczości innych poetów i pisarzy regionu beskidzkiego, pobudzanie zainteresowań poezją regionalną oraz rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się. Poza konkursem wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 im. Magdaleny Zawadowej w Jeleśni: Antoni Grela i Kamila Golonka.

Jury konkursu w składzie:

1. Paweł Panuś- dziennikarz, wnuk Magdaleny Zawady

2. Teresa Juraszek- pedagog, autorka książki „ Słownik gwary żywieckiej”

3. Aleksandra Kupczak- pedagog, twórczyni ludowa

4.   Grażyna Patera – pedagog, dyrektor GOK w Jeleśni przesłuchało 58 uczestników XXII Konkursu Recytatorskiego im. Magdaleny Zawady. Przy ocenie recytacji brało pod uwagę: dobór repertuaru- dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora, dykcję, interpretację wiersza- wynikającą integralnie z treści tekstu- odkrywczą zaskakującą, oryginalną, spójną, konsekwentną oraz ogólny wyraz artystyczny. W wyniku przesłuchań konkursowych  postanowiło przyznać następujące nagrody:

I grupa wiekowa  dzieci  klasy od I-III

I miejsce Ewa Pacyga Pewel Wielka

Alicja Banasik Pewel Wielka

Marta Krzyżowska Jeleśnia

Antoni Wiewióra Jeleśnia

Przemysław Widuch Jeleśnia

II miejsce Weronika Cieślak Jeleśnia

Wiktor Wielebnowski Sopotnia Mała

Patryk Nowak Sopotnia Mała

Karina Gawlas Sopotnia Mała

Zofia Gawlas Sopotnia Mała

III miejsce Natalia Stolarczyk Pewel Wielka

Anna Tomaszek Przyborów

Mateusz Greń            Sopotnia Mała

Jury z zadowoleniem podkreśla wysoki poziom prezentowanych recytacji. Na szczególne podkreślenie należy zwrócić uwagę, że wielu uczestników konkursu prezentowało utwory napisane gwarą.  Jest to ogromną zasługą nauczycieli, którzy odpowiednio dobrali repertuar oraz młodzieży, która swobodnie posługiwała się gwarą.  Jednocześnie jury zaleciło, aby przy doborze repertuaru jeden z prezentowanych wierszy lub gawęd był autorstwa Magdaleny Zawada, gdyż jest to konkurs jej imienia i ma na celu popularyzację jej twórczości. Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni ma możliwość udostępnienia większego wyboru twórczość Magdaleny Zawada z posiadanych zbiorów. Jury zwróciło również uwagę na dobór repertuaru dla młodszych dzieci, dopasowanych do ich możliwości recytatorskich oraz rozumienia prezentowanego tekstu.
Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom i młodzieży za liczny udział w konkursie, piękną recytację wierszy, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, jury za pilne i cierpliwe słuchanie prezentacji. Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród połączone będzie ze wspomnieniami o Magdalenie Zawada oraz spotkaniem autorskim ze Stefanią Wróbel gawędziarką z Jeleśni. Impreza ta planowana jest na 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00.

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE