REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Regionalna Izba Pracy Twórczej w Jeleśni!

Regionalna Izba Pracy Twórczej w Jeleśni!

W dawnej organistówce pod kościołem

w Jeleśni od lat 70-tych mieści się Regionalna Izba Pracy Twórczej. Jej założycielami byli m.in. Zygmunt Bezwiński, Augustyn Goczoł, Adam Wróbel. Było to miejsce spotkań twórców ludowych z naszej gminy. Prezentowanych było tam szereg wystaw autorskich naszych twórców, odbywały się wieczory poezji.
W chwili obecnej w Izbie Regionalnej prezentowana jest stała wystawa sztuki ludowej- wieńce, bukiety z bibuły, zabawki ludowe wykonane przez Stanisława Lacha z Pewli Wielkiej, rzeźby Józefa Mentla, akwarele Magdaleny Zawady.
GOK Jeleśnia rozszerzył ekspozycję o eksponaty- stare sprzęty dawnego gospodarstwa wiejskiego. Można tu zobaczyć m.in. maśniczkę, półfuntek, ocedzok, noże do kapusty, drewniany tłuczek, dzieskę do przechowywania solonego mięsa, stempkę do tłuczenia kawy lub pieprzu, młynek na korbkę do mielenia kawy, miarkę do zboża, korytko, kosołkę, kosok, oselnik, cierlicę, klupę, przetak, cepy i inne drobne przedmioty, stanowiące niegdyś wyposażenie gospodarstwa chłopskiego. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających naszą gminę. Odbywają się tu również lekcje regionalizmu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Wszystkie te przedmioty udało się zebrać dzięki pomocy mieszkańców naszej gminy.

jelesniaregionalna1
Naszym zamierzeniem jest odtworzenie dawnej wiejskiej chaty. Dlatego zwracamy się ponownie z ogromną prośbą do mieszkańców naszej gminy o podarowanie, wypożyczenie lub odsprzedanie różnych mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, aby powiększyć naszą wystawę. Często przy okazji remontów dachów niszczone są różne starocie, które przez lata gromadzone były na strychach. Może warto się zastanowić, jakie tradycje będziemy przekazywać naszym dzieciom, jak będziemy uczyć ich historii naszego regionu. Twórzmy, póki na to jeszcze czas, małe muzeum- izbę regionalną ukazującą, jak żyli nasi dziadowie. W tej sprawie prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni tel.33-8636-668.

jelesniaregionalna2

SZTUKA LUDOWA W JELEŚNI W jednej części niewielkiego budynku gromadzone są prace twórców ludowych i nieprofesjonalnych: malarstwo na szkle, zabawka ludowa, rzeźba, grafika itp. Znajdziemy tu prace znakomitych nieżyjących już artystów ludowych Michała Boczka i Józefa Mentla. Zgromadzono także wyroby z zakresu zdobnictwa bibułkowego: bukiety, wieńce, pająki, drzewka itp.

IZBA GÓRALSKA  Druga część budynku to stylizowana góralska, w której wciąż pojawiają się nowe eksponaty. Organizowane są tu lekcje z zakresu edukacji regionalnej, wystawy okolicznościowe.

Przeczytaj także

 REKLAMA