REKLAMA

reklama

                      

Szkoła w Korbielowie ma 110 lat!

Szkoła w Korbielowie ma 110 lat!

Piękny, z góralskim akcentem

jubileusz 110. lat istnienia obchodziła w miniony piatek 22 listopada Szkoła w Korbielowie.

korbielowszkola3

korbielowszkola2

Krótka historia placówki:

Pierwsze wzmianki o szkole znajdują się w Kronice szkolnej Szkoły Ludowej mieszanej w Korbielowie założonej w 1909 roku przez pierwszego nauczyciela- Erwina Poznańskiego.

   Jak dowiadujemy się z jego zapisków - szkoła rządowa została zorganizowana w Korbielowie z dniem 1 września 1909 roku, chociaż nauka rozpoczęła się dopiero w listopadzie. Obowiązkowi szkolnemu podlegało wówczas 163 dzieci, z których do szkoły uczęszczało 101. Uczyły się w jednej izbie.

   We wrześniu 1910 roku szkoła była już dwustopniowa, a oba oddziały liczyły łącznie 166 dzieci - nadal jednak uczył jeden nauczyciel. Dopiero w połowie października na prośbę pana Poznańskiego przydzielono drugiego nauczyciela i wynajęto drugą salę lekcyjną. Nowa nauczycielka nazywała się Petronela Zofia Surowiecka i pracowała w Korbielowie niecałe pięć miesięcy, następnie została przeniesiona do Pietrzykowic, a na jej miejsce w marcu 1911 roku zatrudniono przybyłą z Nowego Sącza Marię Simon. Wkrótce również opuścił Korbielów Erwin Poznański, który zajął się organizowaniem szkoły w Juszczynie.

   W 1911 roku utworzono trzeci stopień i zatrudniono trzeciego nauczyciela- Feliksa Świątka, a w kwietniu 1912 roku Helenę Brzeczkównę (później Gąsiorowa), która pracowała w Korbielowie do czerwca 1938 roku, kiedy zakończyła pracę ze względu na zły stan zdrowia. W latach 1914 - 1920 w szkole pracowali również: Feliks Korczyk (1914 -1915) oraz Maria Nowakowska (1915 - 1920).

   W czasie I wojny światowej (1914 - 1918) szkoła funkcjonuje nadal, chociaż frekwencja jest niska, gdyż dzieci pomagają w pracach polowych, zastępując starszych, których powołano do wojska.

   Po wojnie w roku szkolnym 1918/1919 wszystkie dzieci uczy tylko jedna nauczycielka - Helena Brzeczkówna, a w następnym, kiedy z urlopu wraca druga nauczycielka - Zofia Tomowiczowa, nauka odbywa się na dwie zmiany w jednej sali lekcyjnej, ponieważ drugą zajmuje wojsko.

   21.06.1922 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły powszechnej. Drzewo na budowę ofiarował arcyksiążę Karol Stefan Habsburg z Żywca, a rząd udzielił subwencji, jednak fundusze są niewystarczające i budowa postępuje wolno, a dzieci w tym czasie uczą się w sali wynajętej od Wojciecha Krzesaka. W listopadzie 1923 roku nauka rozpoczyna się już w nowej szkole, chociaż  gotowa jest tylko jedna sala lekcyjna.  Aż do 1925 roku naukę wszystkich stopni prowadzi jedna nauczycielka- Helena Gąsiorowa; oprócz niej ksiądz, który uczy religii.

   W październiku 1925 roku pracę w szkole rozpoczyna Władysław Gąsior. W lipcu 1932 roku zostaje mianowany jej kierownikiem, (po rezygnacji z tej funkcji jego żony Heleny Gąsiorowej - która była kierowniczką od roku 1926). Stanowisko to zajmuje aż do roku 1944. Oprócz zajęć lekcyjnych państwo Gąsiorowie prowadzą też działalność społeczną, kulturalną i oświatową, a szczególną wagę przywiązują do rozbudzania świadomości narodowej i patriotycznej nie tylko uczniów, ale także dorosłych mieszkańców Korbielowa. Z ich inicjatywy odbywają się także różne kursy- narciarskie, trykotarski, a także oświatowe. Poza tym Helena Gąsiorowa- znająca się również na medycynie- skutecznie udzielała mieszkańcom wszelkich porad medycznych, bezinteresownie wykonywała rożne zabiegi i służyła pomocą w nieszczęśliwych wypadkach.

   W 1938 roku Helena Gąsiorowa odchodzi na emeryturę ze względu na bardzo zły stan zdrowia, a na jej miejsce zostaje zatrudniona Helena Ćwiertniewska, która pracuje w szkole w Korbielowie aż do 1972 roku; od 1946 jako jej kierowniczka. W pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej naukę prowadzi sama. Wkrótce po wojennej tułaczce powraca do Korbielowa Władysław Gąsior, który jednak niebawem umiera na skutek przeżyć obozowych.

   W 1951 roku szkoła jest siedmioklasowa, a od 1966 ośmioklasowa - wówczas grono pedagogiczne liczy już dziewięciu nauczycieli.

   W 1951 roku pracę rozpoczyna Zofia Stawowczyk (przedmioty humanistyczne), a w 1953 r. przybył do Korbielowa Władysław Pająk (przedmioty matematyczno- przyrodnicze i wf., a także opiekował się szkolną turystyką i kółkiem fotograficznym oraz rozwijał wśród młodzieży zainteresowania sportowe, zwłaszcza narciarskie).

   Szkoła funkcjonowała w starym przedwojennym budynku do roku 1965, kiedy został oddany do użytku nowy obiekt - wybudowany w ramach akcji: „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”- pełniący tę funkcję do dziś - po kolejnych remontach i nadbudowie.

   W 1972 roku, po odejściu na emeryturę Heleny Ćwiertniewskiej, dyrektorem szkoły został Tadeusz Kotapka (historyk, działacz harcerski i sportowy); zrezygnował z tej posady w 1976 r.; wówczas funkcję tę objął Henryk Majewski (działacz społeczny; założyciel i wieloletni opiekun Zespołu Regionalnego "Hajduki"); na stanowisku do 1992 r.; do 1997 roku dyrektorką szkoły była Barbara Harężlak, następnie stanowisko to zajmował Józef Suchoń, a później Elżbieta Pindel - podczas jej kadencji w roku szkolnym 1999/2000 w wyniku kolejnej reformy oświaty ośmioklasowa szkoła podstawowa została przekształcona na sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum; w roku 2010 - podczas kadencji Olgi Łukańko - oddano do użytku nową halę sportową; od roku 2012 funkcję dyrektora pełni Zenon Habdas, a podczas jego nieobecności we wrześniu 2014 r. na stanowisko p.o. dyrektora powołano Renatę Dendys, a po niej do lutego 2015r. Krystynę Wójciak.

   W budynku przy ul. Beskidzkiej 40 mieści się przedszkole oraz Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie.  Z dniem 01.09.2015r. Przedszkole w Korbielowie zostało włączone do Zespołu Szkół nr 5 w Korbielowie.

   W związku z reformą oświaty, której efektem jest m. in. likwidacja gimnazjów na mocy uchwały Rady Gminy Jeleśnia zllikwidowano Gimnazjum nr 5 w Korbielowie a pozostałe po nim klasy gimnazjalne włączono do Szkoły Podstawowej w Korbielowie.

Przeczytaj także

 REKLAMA