REKLAMA

reklama

                      

Gmina Jeleśnia wita, czyli ''Turystyka bez granic''

Gmina Jeleśnia wita, czyli ''Turystyka bez granic''

 Atrakcyjny turystycznie region

pogranicza jest chętnie odwiedzany przez turystów. Duży nacisk kładzie się na przedsięwzięcia infrastrukturalne mające na celu zapewnieniu bazy turystycznej.

Również partnerzy projektu podejmują szereg transgranicznych działań mających na celu podniesie atrakcyjności pogranicza – np. projekt „Turystyka bez granic (…), w ramach którego powstaje ścieżka pieszo-rowerowa z Jeleśni do Klina wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz aplikacja mobilna.

W pogoni za nowoczesnością i dbaniem o potrzeby coraz bardziej wymagającego klienta, zapomina się niestety o korzeniach, rezygnuje się z pielęgnowania tradycji. Odpowiedzią na ten problem jest realizowany mikroprojekt, w ramach którego zaplanowano imprezy promujące dziedzictwo pogranicza. Niestety mimo podejmowanych działań potencjał związany z lokalnymi tradycjami nie jest w pełni wykorzystywany. Nadal brakuje pełnej identyfikacji regionu z tradycją. Miejscowości pograniczne, charakteryzujące się ciekawą historią, zbiorem niespisanych legend i zwyczajów, a nawet lokalnym językiem, takie jak Klin i Jeleśnia w niczym nie przypominają miejscowości sprzed lat.

Mijane przez turystę miejscowości przygraniczne niczym się nie wyróżniają, wszystkie wydają się być podobne, przez co nie potrafią przyciągnąć, zaciekawić odwiedzających do pozostania na ich terenie.

Podobnie sytuacja wygląda na rynku publikacji związanym z dziedzictwem regionu – zbyt mało jest ciekawych pozycji służących zarówno mieszkańcom zainteresowanych własnym dziedzictwem, jak i turystom poszukujących ciekawych miejsc. Ponadto publikacje te stworzone są zazwyczaj przez zespoły ekspertów zupełnie nie związanych z regionem, brak w nich zaangażowania emocjonalnego i prawdziwych emocji płynących od lokalnych mieszkańców.

Warto także zwrócić uwagę, że rozwój pogranicza w dużej mierze zależy od osób młodych. Niestety młodzież w pogoni za karierą zapomina o swoich korzeniach i traci poczucie przywiązania do regionu. Mimo wielu inicjatyw włączających młodych ludzi do kultywowania lokalnych tradycji nadal zauważa się zmniejszone zainteresowanie dziedzictwem regionu. Młodzi ludzie nie znają już podań i legend związanych z pograniczem, tradycje i zwyczaje pozostają dla nich tylko wspomnieniem dziadków i babć.

Warto przekazać młodym ludziom wiedzę starszego pokolenia, aby lokalne dziedzictwo żyło i stało się podstawą rozwoju regionu w przyszłości. Partnerzy projektu dostrzegają te słabości w ofercie pogranicza oraz problemy związane z brakiem zainteresowania historią i tradycjami regionu przez osoby młode. Zdają sobie również sprawę z przemijania osób i tradycji ważnych dla regionu, które nieprzekazane znikną na zawsze. Projekt ma się stać odpowiedzią na wyzwanie przedstawione powyżej. Region ma przyciągać mieszkańców, kojarzyć się z tradycjami góralskimi/zbójnickimi.

Celem szczegółowym projektu jest:

- promocja miejscowości i stworzenie pozytywnego wizerunku, zapadającego w pamięć turystom

– cel szczegółowy zostanie osiągnięty poprzez wytworzenie rzeźb górali i umieszczenie ich w każdej miejscowości objętej projektem. Cel ten przyczynia się do realizacji celu ogólnego ponieważ dzięki promocji poszczególnych miejscowości podkreślone zostanie dziedzictwo kulturowe całego pogranicza, ponadto rzeźby umieszczone w każdej zaangażowanej w projekt miejscowości (w PL i SK) stworzą spójną wizję regionu.

- wzrost wiedzy i zainteresowania młodzieży dziedzictwem kulturowym pogranicza – cel zostanie osiągnięty poprzez wspólne spotkania z rzeźbiarzami i „spotkania z tradycją”, podczas których młodzież w praktyczny sposób pozna lokalne tradycje i zwyczaje a także konkurs koszenia trawy (jako kultywowanie i promocja zapomnianych tradycji). Udział w konkursie o regionie, w ramach którego będą poznawać swoje korzenie, dzięki poszukiwaniom starych zdjęć w archiwach rodzinnych i rozmowach o regionie ze starszym pokoleniem będzie natomiast okazją do pełniejszego identyfikowanie się z regionem. Cel ten przyczynia się do realizacji celu ogólnego ponieważ to właśnie młodzież stanie się później nośnikiem wartości i informacji dla następnych pokoleń.

- zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów a także podań i legend – cel zostanie osiągnięty

poprzez wydanie publikacji, na podstawie materiałów zebranych podczas spotkań i konkursu

a także przez organizację konkursu koszenia trawy. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty również dzięki umieszczeniu rzeźb w miejscowościach obu przygranicznych gmin, co sprawi, że będą one kojarzone z tradycjami góralskimi i przyciągną turystów. Cel ten przyczynia się do realizacji celu ogólnego ponieważ w lokalne dziedzictwo zostanie w sposób trwały                         i przyjazny turyście wyeksponowane.

 

Przeczytaj także

 REKLAMA