REKLAMA

reklama

                      

Gmina Jeleśnia - zadania zrealizowane w 2019 roku

Gmina Jeleśnia - zadania zrealizowane w 2019 roku

W ramach zadań związanych

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

  1. Remont drogi ul. Szczawiny w Przyborowie o wart.170 798,48 zł, dotacja  136 638,00 zł
  2. Remont drogi  „Do Jałowca” w Przyborowie o wart. 386 760,17zł, w tym dotacja 303 700,00 zł                           
  3. Remont mostu Do Szkoły w Sopotni Wielkiej o wart. 383 393,83zł, w tym dotacja 306 100,00 zł
  4. Remont drogi wraz z odwodnieniem ul. Ślepa Dolina w Korbielowie o wart. 290 686,95 zł, w tym dotacja 223 348,00 zł                              
  5. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Widokowa w Korbielowie o wart. 298 458,42 zł, w tym dotacja 207 982,00 zł.    

Ogółem: 1 530 097,85 zł, w tym dotacja: 1 177 768,00 zł.

 W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywy Sołeckie:

  1. Przebudowa istniejących wiat przystanków wraz z tablicami informacyjnymi w Sopotni Wielkiej.

Ponadto, wykonano wiaty w stylu regionalnym w sołectwach:

  1. Sopotnia Mała
  2. Jeleśnia
  3. Pewel Wielka.

Przeczytaj także

 REKLAMA