W gminie Jeleśnia zakończył się nabór do pilotażowego programu grantowego firmy Żywiec Zdrój.

Program ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalnych grup działających na terenie gminy. Wywodzący się z Żywiecczyzny lider rynku wody butelkowanej chce w tej sposób zaktywizować mieszkańców gminy do działania na rzecz dobra wspólnego i zaproponowania pomysłów, których realizacja przyniesie konkretne korzyści dla społeczności.

- Żywiec Zdrój kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Czerpiąc ze źródeł, dba o naturę, z której pochodzi woda oraz o ludzi, którzy ją wydobywają. Troska o otoczenie to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania firmy. Żywiec Zdrój realizuje wiele działań społecznych, które wynikają z naszej misji i  z odpowiedzialności, jaką czujemy wobec miejsca, w którym działamy oraz jego mieszkańców – mówi Marcin Damaszk, Dyrektor Fabryki Żywiec Zdrój S.A. w Jeleśni - Na tym nie poprzestajemy, chcemy umożliwiać mieszkańcom Jeleśni realizację własnych inicjatyw, które wpłyną na promocję zdrowia, podnoszenie świadomości ekologicznej i integrację społeczną

Program został tak przygotowany, aby każdy miał szansę ubiegać się o grant, nie zrażając się skomplikowanymi procedurami czy formalnościami. Nie był również wymagany wkład własny do projektu, a w razie wątpliwości wnioskodawcy mogli zwrócić się o pomoc do organizatora technicznego.

W tej edycji konkursu grantami premiowane były projekty odnoszące się do jednej z trzech kategorii konkursowych:

• Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie: (rozwijania dobra wspólnego, promocji kultury i lokalnego dziedzictwa, promocji walorów turystycznych, dzielenie wspólnych zainteresowań);

• Ekologia, czyli działania mające na celu m.in.: poprawę, zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego (m.in. ochrona bioróżnorodności, ekosystemów wodnych i leśnych, lokalnych pomników przyrody), wzrost świadomości społeczności ekologicznej;

• Promocja zdrowia, w szczególności: popularyzacja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, promowanie zdrowego odżywiania i prawidłowego nawodnienia, promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia.

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE