REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Znany mieszkańcom Kamesznicy plac przy szkole, który dwa lata temu został wyasfaltowany

razem z jezdnią drogi powiatowej, zyska nowe oblicze.

Po położeniu nowej nawierzchni na placu pojawiły się problemy związane z bezpieczeństwem pieszych. Istniejące przejście dla pieszych znalazło się na środku dużego asfaltowego placu. Brakowało też jakichkolwiek informacji dla kierowców jak mają poruszać się po placu.

W oparciu o notatkę ze spotkania z udziałem przedstawicieli Starostwa oraz mieszkańców, jakie odbyło się na miejscu, pracownik Sekcji Inżynierii Ruchu Powiatowego Zarządu Dróg opracował projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który został zatwierdzony w sierpniu 2017 r. Obecnie trwa wprowadzanie tego projektu.  Zakończenie prac zaplanowano na 5 czerwca.

kamesznicadroga2

Projekt przewiduje zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych, wyznaczenie małej zatoki przystankowej oraz wyjazdu z ul. Sportowej i łącznika do ul. Janoska. Środkowa część placu zostanie wygrodzona barierami betonowymi oraz słupkami blokującymi by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z przejścia dla pieszych i przystanku. Ul. Sportowa i ul. Janoska znajdą się w strefie skrzyżowań równorzędnych – obowiązywać będzie zasada prawej ręki – a także w strefie zamieszkania – co oznacza że pierwszeństwo na całej szerokości ulicy będą mieli piesi. Niejako przy okazji zaprojektowano oznakowanie poziome nakazujące wyjazd z ul. Janoska pod kątem prostym, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo.

Prezentowane zdjęcia przedstawiają organizację ruchu w trakcie jej wykonywania.

kamesznicadroga3

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE