REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Wójt Gminy Milówka Robert Piętka informuje, iż w

dniach od 2 lipca do 5 listopada 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

Inwestor będzie zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Milówka w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Milówka, pok. nr 18, tel. (33) 8637 190 wew. 17.

Lista wnioskodawców będzie sporządzana według kolejności składania wniosków.

Dofinansowania przyznawane będą zgodnie z Uchwałą nr XLII/230/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Milówka w roku 2018.

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Sport
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE