REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Termomodernizacje placówek oświatowych!

Termomodernizacje placówek oświatowych!

W ramach działania 4. 3.2 efektywność energetyczna RPO

WSL 2014 – 2020 będzie realizowany projekt pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej – część I". Łączna kwota tego zadania to około 18 mln złotych.

Zakres projektu obejmie placówki:
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,
Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu,
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żywcu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
Starostwa Powiatowego w Żywcu

Co zostanie zrealizowane?

Przeprowadzona zostanie  kompleksowa termomodernizacja wyżej wymienionych obiektów, a w jej skład wejdzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Nad pracami czuwać będzie Konserwatow Zabytków.  Zadanie wpisuje się w realizację Strategii Subregionu Południowego, jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żywieckiego i Lokalnymi Programami Rewitalizacji.

 Po  podpisaniu umowy o dofinansowanie wyłonieni zostaną wykonawcy, którzy realizować będą opracowane wcześniej projekty. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019 - 2020. 

Przeczytaj także

 REKLAMA