REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Jego teren otacza wysoki mur.

Na teren kirkutu prowadzi metalowa brama, z symbolami Gwiazdy Dawida i Menory. W centralnym punkcie cmentarza żydowskiego w Milówce ustawiono granitowy pomnik, na którym widnieje napis: Pamięci Żydów Milówki, Rajczy, Kamesznicy, Bł. P. Bernarda Salomona, Obywatela Milówki Syn.

Harcerki z Milówki:

Czuwaj! Jako harcerki Gminy Milówka chciałybyśmy gorąco zachęcić Państwa do podpisania petycji.
 
Zależy nam, aby na Cmentarzu Żydowskim w Milówce pojawiła się tablica, upamiętniająca to niezwykle zapomniane miejsce.
 
Takie działanie byłoby świetną inicjatywą mieszkańców naszej gminy. Udowodniłoby ono, że nie jesteśmy obojętni wobec historii.
 
Warto również wspomnieć o tym, że bardzo ważnym aspektem jest świadomość społeczeństwa, a także poszanowanie dla miejsc pochówku zmarłych.
 
Pomóżmy przywrócić pamięć o tych, którzy żyli tutaj kiedyś tak, jak my teraz.

https://www.petycjeonline.com/tablica_na_cmentarzu_ydowskim_w_milowce?fbclid=IwAR3RrJiK0puvYqZn0NEnN1FUoCSx4r5lF88nLyZtdPyYUnrlnYMKw91UnzM

 
________________________-

Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1891r. i zajmuje powierzchnię około pół hektara. Ostatni znany pochówek miał miejsce w 1939r. Po wojnie wiele macew zostało uszkodzonych, a do dziś przetrwało około stu całych nagrobków.  

Społeczność żydowska w Milówce stanowiła około 8% z 2,5 tys. mieszkańców. Byli to w większości osoby wykształcone. Aż do dwudziestolecia międzywojennego 90% handlu i część rzemiosła były w rekach żydowskich mieszkańców Milówki. Swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje. Wzrost ekonomiczny ludności żydowskiej oddziaływał również na wygląd architektoniczny Milówki, dlatego do dzisiaj można wskazać obiekty należące kiedyś do Żydów. W 1894r. w Milówce utworzono Izraelicką Gminę Wyznaniową, która obejmowała okręg: Milówki, Rajczy, Ujsół, Rycerki, Soli, Nieledwi, Szarego, Ciśca, Kamesznicy i Żabnicy. Przy gminach wyznaniowych funkcjonowały szkoły najpierw 3 klasowe a potem 5 klasowe. Do końca XIXw. Żydzi posiadali już cmentarz, rytualną ubojnię bydła i drobiu oraz synagogę. W okresie okupacji zdewastowano kirkut a Żydów poddano eksterminacji, poprzez wysiedlenia do gett utworzonych na Górnym Śląsku. Po wojnie Żydzi nie powrócili już do Milówki.

Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1892 roku i należy do Sary Brechner. Na terenie kirkutu zachowało się około stu macew. Większość z nich została wykonana z lastriko. Znajdziemy tu jednak nagrobki wykonane z granitu, wapienia, czy piaskowca. Na tablicach widnieją napisy w języku hebrajskim, jidysz, niemieckim, a także polskim.  Podczas wojny cmentarz uległ poważnym zniszczeniom, a wpływ na nie miały nie tylko działania wojenne, ale i celowe niszczenie żydowskich nagrobków przez Niemców. 

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE