REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Przebudowa drogi w Kamesznicy zakończona

Przebudowa drogi w Kamesznicy zakończona

Powiat Żywiecki zakończył realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1451 S

Kamesznica – Złatna w km 0+650 do km 0+900 w m. Kamesznicy” zrealizowanego dzięki pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany był od 17 stycznia 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 358 881,21 zł z czego wartość dofinansowania wynosi 211 028,00 zł.

W ramach projektu wykonana została przebudowa drogi o długości 250 mb, przyczyniło się to do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, równocześnie wykonano budowę chodnika na przedmiotowym odcinku.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury transportowej mieszkańców poprzez podniesienie standardów dróg powiatowych jak również poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi oraz poprawa dostępności do budynku użyteczności publicznej jaką jest Szkoła Podstawową w Kamesznicy, która znajduje się bezpośrednio przy odcinku drogi powiatowej nr 1451 S.

 REKLAMA

Przeczytaj także