REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Żywieckie Gody w Milówce - wyniki i nagrody!

Żywieckie Gody w Milówce - wyniki i nagrody!

Regionalny Ośrodek Kultury informuje:

 

Protokół z posiedzenia Jury
53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grup obrzędowych występujących w plenerze,
który odbył się 22 stycznia 2022 r. w Milówce

Jury:

Marek Koźlik – folklorysta, Przewodniczący Komisji,
Czesław Węglarz – muzyk, folklorysta, członek Komisji,
dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji, Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Komisji, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

I

W Przeglądzie wzięło udział 17 grup obrzędowych – Dziadów Noworocznych i Jukacy, spisanych według kolejności alfabetycznej:

 1. Awanturnicy z Nieledwi

 2. Baciary z Cięciny

 3. Bałamuty ze Zwardonia

 4. Gronicki z Brzuśnika

 5. Harnasie z Łyngu

 6. Juhasy z Szarego

 7. Jukace z Zabłocia

 8. Kamieńcoki z Milówki

 9. Pietrasianie z Nieledwi

 10. Proćpok z Kamesznicy

 11. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

 12. Przebierańcy z Górnej Żabnicy „Spod Klimowej Grapy”

 13. Przybłędy z Przybędzy

 14. Romanka z Małej Żabnicy

 15. Świerki z Prusowa

 16. Rozbójnicy z Suchego

 17. Wyrwicisy z Ciśca

  II

  53. Żywieckie Gody odbyły się w warunkach zagrożenia i obostrzeń pandemicznych, co

niestety odzwierciedlone zostało w składach i formie występów grup plenerowych, jak również w składzie Komisji przeglądowej. Biorąc powyższe pod uwagę, Jury jednogłośnie zdecydowało o skrupulatnym odczytaniu i stosowaniu przygotowanego i przedstawionego

Milówka, 22.01.2022 r.

przez organizatorów Regulaminu 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grupy występujące w plenerze – Dziady Noworoczne i Jukace. W szczególności dotyczyło to precyzyjnych wymogów odnoszących się do wieku uczestników oraz liczebności grup.

Po obejrzeniu występów wszystkich zespołów biorących udział w Przeglądzie, Komisja zmuszona została do konstatacji, że powyższe, konkretne zapisy Regulaminu nie zostały dotrzymane przez zdecydowaną większość grup uczestniczących w prezentacjach. U mniejszości zespołów, które spełniły wymogi regulaminowe, Komisja dopatrzyła się innych uchybień merytorycznych lub artystycznych. W związku z powyższym postanowiono o nieprzyznaniu w tegorocznej edycji Przeglądu Nagrody Głównej, pozostając przy Wyróżnieniach Specjalnych za elementy inscenizacji obrzędu o szczególnych walorach etnograficznych bądź artystycznych.

Jednorodnymi Wyróżnieniami Specjalnymi Jury postanowiło nagrodzić:
▪ Wyrwicisy z Ciśca: Za zaangażowanie, właściwe wyeksponowanie i rolę w inscenizacji

obrzędu grupy Pachołków.
▪ Rozbójnicy z Suchego: Za dbałość w chronieniu oraz właściwe pokazanie w inscenizacji

obrzędu lokalnej formy Maciduli.
▪ Romanka z Małej Żabnicy: Za tańce oraz stroje Koni i Cygona.
▪ Harnasie z Łyngu: Za właściwą inscenizację przebiegu obrzędu oraz zaangażowanie

uczestników.

Zgodnie z Regulaminem 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grupy występujące w plenerze – Dziady Noworoczne i Jukace, Komisja przyznała regulaminowe nagrody finansowe wszystkim grupom, które wzięły w nim udział, w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset zł), za kultywowanie lokalnych wariantów kolędowania przez Dziady Noworoczne i Jukacy.

Łączna kwota nagród wynosi 25 500 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł).

Nagrody zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku- Białej.

https://beskidlive.pl/4d41f3c6-e7b5-40a8-8516-0cf4929d0278" alt="page2image21256960" width="372.310000" height="0.840030" />

 

III

Uwagi Komisji:

Jury składa serdeczne podziękowania wszystkim kierownikom grup obrzędowych za przygotowanie uczestników do Przeglądu. Szczególnie docenia fakt, że udało im się w tym trudnym, pandemicznym czasie zaktywować aż siedemnaście zespołów, które zdecydowały się na udział w Przeglądzie i zaprezentowanie lokalnych tradycji kolędniczych.

Komisja dziękuje również organizatorom 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – grupy występujące w plenerze – Dziady Noworoczne i Jukace, tj. Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Milówce za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie imprezy.

Jury

Marek Koźlik
Czesław Węglarz
dr Bożena Lewandowska Agnieszka Chrudzimska

 

 

 źródło: https://rok.bielsko.pl

Reportaż:

Wszystkie występy: 

"Pietrasianie" z NIeledwii - 00:10
"Kamieńcoki" z Milówki - 08:00
"Proćpok" z Kamesznicy - 17:10
"Wyrwicisy" z Cisca - 29:00
"Baciary" z Cięciny - 42:50
"Bałamuty" ze Zwardonia - 58:28
"Rozbójnicy" z Suchego - 1:02:30
"Przebierańcy spod Klimowej Grapy" z Górnej Żabnicy - 1:14:30
"Przybłędy" z Przybędzy - 1:25:25
"Jukace" z Zabłocia - 1:35:55
"Romanka" z Żabnicy - 1:40:30
"Harnasie" z Łyngu - 1:55:30
"Świerki' z Prusowa - 2:09:30
"Awanturnicy" z NIeledwii - 2:20:30
"Przebierańcy" z Górnej Żabnicy - 2:30:50
"Gronicki" z Brzuśnika - 2:40:30
"Juhasy" z Szarego - 2:49:10

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA