W dniu 06 stycznia 2023r.

w miejscowości Nieledwia zorganizowaliśmy Gminne Ćwiczenia jednostek z terenu Gminy Milówka. Wydarzenie to składało się z dwóch etapów:

Część teoretyczna:
Przypomnienie ogólnych zasad oraz procedur podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, tamowanie krwotoków oraz podstępowanie z osobą w stanie Hipotermii, omówienie sposobów poszukiwań osób zaginionych, zabezpieczanie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Część praktyczna:
Zakładała poszukiwanie grupy 3 osób zaginionych, które utraciły orientacje w terenie w trakcie wycieczki turystycznej podczas, której doszło do załamania pogody. Finalnie podczas poszukiwań strażacy skorzystali z metody tylariery oraz metody „szybkich trójek”, mierząc się z pokonywaniem trudnych warunków terenowych, udzielaniem KPP poszkodowanemu w warunkach hipotermii a także podczas upadku z wysokości, ewakuacja poszkodowanych, zabezpieczenie lądowiska LPR, prowadzenie łączności radiowej UKF. W toku ćwiczeń wykorzystano również element odstąpienia od medycznych działań ratowniczych poszkodowanego u którego występowało stężenie pośmiertne. Na zakończenie części praktycznej ratownicy udzielający KPP musieli uzupełnić Kartę Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Po zakończonych ćwiczeniach wszystkie zagadnienia zostały omówione przez instruktorów. Instruktorzy oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Milówce ocenili umiejętności oraz wiedze ćwiczących strażaków. Wskazano kilka uwag, które zostaną usunięte podczas najbliższych szkoleń w jednostkach.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki z Gminy Milówka:
OSP Kamesznica,
OSP Szare,
OSP Laliki,
OSP Nieledwia
Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim jednostkom za poświęcony czas oraz udział w ćwiczeniach . Wierzymy, że to właśnie takie wydarzenia integrują strażaków oraz podnoszą nasze kwalifikacje.
Dziękujęmy!
_______________
OSP Nieledwia

Reklama

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE