REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Informacja dot. kwalifikacji wojskowej 2023

Informacja dot. kwalifikacji wojskowej 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Wójt Gminy Milówka informuje:

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2004 roku oraz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony z terenu Gminy Milówka odbędzie się w dniach

 18-23 maja 2023 roku, natomiast dla kobiet w dniu 02 czerwca 2023 roku.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Żywcu (budynek Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) przy ul. Sienkiewicza 52.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie   się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • powiatowej komisji lekarskiej przedstawia dokumentację medyczną , której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685 ustawy o obronie Ojczyzny).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Milówka pok. nr 5 lub pod numerem  telefonu (33) 3990506

źródło: UG Milówka

Przeczytaj także

 REKLAMA