REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Koniec i początek roku to czas podsumowań swoich dokonań, jak również
przygotowywanie planów pracy na nowy rok. Podobny schemat  ma miejsce w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milówka.
 
Podsumowania te zostały przedstawione na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach.
Rozpoczęły się w Kamesznicy, a zakończyły w Lalikach. W gminie działa pięć jednostek OSP  Milówka, Kamesznica, Nieledwia, Laliki i Szare, każda z tych jednostek posiada swoją siedzibę, czyli Dom Strażaka. Oprócz Domu Strażaka w Lalikach (własność Urzędu Gminy) pozostałe  są własnością poszczególnych jednostek i to one muszą dbać o ich utrzymanie. W całej Gminie Milówka jest 532 strażaków OSP oraz 68 młodych ludzi członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W roku 2017 w  gminie Milówka doszło do 108 zdarzeń: 31 pożarów, 71 innych zdarzeń (wichury, zalania, wypadki drogowe itp.), 6 alarmów fałszywych. W likwidacji tych zdarzeń uczestniczyły jednostki OSP . OSP Milówka interweniowała 50 razy, OSP Kamesznica 21 razy, OSP Nieledwia 19 razy, OSP Laliki 28 razy oraz OSP Szare 16 razy.
Każda z jednostek OSP posiada jeden lub więcej pojazdów ratowniczych, których łącznie w gminie jest 11, w tym 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 5 lekkich samochodów ratowniczych. Wszystkie te samochody posiadają standardowe wyposażenie przydatne w akcjach ratowniczych. Na całą Gminę przypada 185 strażaków z podstawowym szkoleniem uprawniającym do działań ratowniczych, 19 strażaków posiada przeszkolenie kierowców konserwatorów, 33 strażaków ukończyło kurs ratownictwa technicznego, 59 strażaków posiada uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas działań ratowniczych.
W czasie całego roku strażacy biorą udział w ćwiczeniach i szkoleniach podnoszących ich sprawność zarówno fizyczną, jak i praktyczną.
Walne Zebrania Sprawozdawcze są okazją do podsumowań oraz przedstawienia swoich dokonań. Dlatego w tych zebraniach oprócz strażaków uczestniczą osoby zaproszone. W tym roku w zebraniach uczestniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kamiński, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor GOK Andrzej Maciejewski, Sołtysi, członkinie KGW oraz wiele innych osób sympatyzujących z OSP.
 
Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE