REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Urząd Gminy Milówka przekazuje linki do ankiet dla pracodawców

oraz pracowników (potencjalnych pracowników) z niepełnosprawnościami nt. barier w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

O rozpowszechnienie przedmiotowej informacji w środowiskach jednostek samorządu, organizacji pozarządowych, zakładów aktywizacji zawodowej i zakładów pracy chronionej poprosił Oddział  Śląski PFRON, partner Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w projekcie zatytułowanym: " Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerem społecznym modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy."

Ankiety należy wypełnić i przesłać poprzez stronę internetową.

Ankieta dla pracowników

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE