REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Pierwsza edycja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, 

 więc w imieniu Wójta Gminy Milówka Roberta Piętki zapraszamy na  II Puchar Wójta, Sołtysa i Dyrektora GOK. Organizatorem wydarzenia jest Gmina Milówka, Sołectwo Milówka  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

Zamieszczamy regulamin:

 1. Cross Rowerowy odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 r. (tj. niedziela) na terenie Gminy Milówka.
 2. Rozpoczęcie Crossu Rowerowego odbędzie się o godz. 12:00 w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce.
 3. START do „wyścigu” godzina 14:00 linia startu umieszczona będzie na Al. Dobrej Matki,  w tym samym miejscu również będzie linia METY.

Trasa:

 1. Trasa liczy około 22 km i będzie przebiegać: Al. Dobrej Matki – Rokitniok – ul. Koczura – ul. Turystyczna – Pl. u Komerów - Soblówka – Cukiernica – Hala Boracza – Juroska – Zogrody – Bucnik – Kępki - ul. Kaflarska – ul. Beskidzka.
 2.  Trasa będzie oznaczona znakami co 0,5 km.
 3. Trasa nie posiada atestu.
 4. Nawierzchnia trasy zróżnicowana: szutrowa, asfaltowa, drogi leśne, pagórki, wzniesienia
 5. MTB odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym, wszyscy uczestnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym”.
 6. Dodatkowo na terenie Parku w Milówce odbędą się wyścigi rowerowe dla najmłodszych uczestników ruchu (do 15 roku życia)

Limit czasu:

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
 2. Uczestnicy, którzy nie dojadą do mety w ciągu 2,5 godziny od czasu strzału startera zobowiązani są do dojechania do mety.

Punkty odświeżania i kontrolne:

 1. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie znajdować się co 0,5 km.
 2. Pomiar czasu elektroniczny – ominięcie punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację uczestnika.
 3. Punkt odbioru wody i zrzutu butelek znajdować się będzie w połowie trasy (ok. 6km)

Uczestnictwo:

 1. W MTB prawo startu mają osoby w każdej kategorii wiekowej.
 2. W przypadku zgłoszenia się uczestników niepełnoletnich niezbędne jest dodatkowe oświadczenie/zgoda podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą przedstawić podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w MTB zawodnikowi, który nie przedstawi takiego oświadczenia.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu wyścigu w godzinach od 12:00 do 13:30. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu terenie Amfiteatru w Milówce.
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki, koszulkę, worek depozytowy oraz materiały promocyjne.
 7. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszy regulamin.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól oraz prywatnych posesji.
 9. MTB będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
 11. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuacji udziału podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Uczestników w Crossie Rowerowym obowiązuje niniejszy regulamin.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online dostępny pod adresem: www.milowka.pl/Mtb
 2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 29 kwietnia 2018 r.
 3.  Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego w ciągu 7 dni powoduje automatyczne skreślenie uczestnika wyścigu z listy.

Klasyfikacje:

Podczas Wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje;

 1. Dla najmłodszych (wyścig po terenie Parku w Milówce)

-        I klasyfikacja: do 9 lat

-        II klasyfikacja: 9 – 15 lat

                 2. MTB:

- I klasyfikacja Kobiet: od 16 – 40 roku życia,

- II klasyfikacja Kobiet: od 40 roku życia wzwyż

- III klasyfikacja Mężczyzn: od 16 – 40 roku życia

- IV klasyfikacja Mężczyzn: od 40 roku życia wzwyż

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE