REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Konkurs na dyrektora szkoły - brak kandydata?

Konkurs na dyrektora szkoły - brak kandydata?

Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. J. Buzka

w Węgierskiej Górce nie  zgłosił się żaden kandydat. Przypominamy - organem prowadzącym tej placówki jest Starostwo Powiatowe.

Co dalej z wakatem?

Po zasięgnięciu opinii prawnej i Śląskiego Kuratora Oświaty wynika, iż organ prowadzacy nie będzie przeprowadzał kolejnego konkursu, tylko wskaże kandydata, któremu powierzy obowiązki dyrektora szkoły. 

Obecnie Zarząd Powiatu przygotowuje propozycję osób, celem wyłonienia jak najlepszego kandydata dla tej placówki. Do sierpnia obowiązki dyrektora bedzie pełniła obecna Pani Dyrektor. 

Przeczytaj także

 REKLAMA