REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Wkrótce rewitalizacja Pomnika Partyzantów w Żabnicy
Fot. trail.pl

Wkrótce rewitalizacja Pomnika Partyzantów w Żabnicy

Do końca wakacji planowana jest rewitalizacja istotnego dla mieszkańców gminy
Węgierska Górka miejsca - Pomnika Poległych Partyzantów w Żabnicy. 
 
Projekt pod nazwą "Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców"  polegał będzie na remoncie istniejącego pomnika, schodów terenowych, nawierzchni dojścia pieszego i jej rozbudowie, wprowadzeniu niskich gabionów, tablic pamiątkowych oraz przeniesieniu krzyża i remoncie nawierzchni ścieżki pieszej od strony potoku Żabniczanka. Projekt zakłada także nową lokalizację obiektów małej architektutry, np. ławek. 
 
Realizacja założenia projektowego wpłynie na podniesienie atrakcyjnosci tego miejsca i uporządkowanie przestrzeni. 
 
Co zostanie wykonane?
Projektuje się jedno główne wejście na teren od strony południowej działki poprzez schody terenowe, bezpośrednio od ul. Ks. K. Śmiecha. Poszerzenie istniejącego dojścia pieszego od strony bardzo ruchliwej i pozbawionej chodników drogi podniesie bezpieczeństwo zwiedzających oraz uczestników uroczystości odbywających się przy pomniku. 
 
Dojście prowadzi w kierunku pomnika, a dodatkowo przewiduje się rozbudowę ciągu pieszego jako chodnika biegnącego w stronę południowo - zachodnią - do projektowanych tablic upamiętniających. Utworzony zostanie także podest na gruncie z kostki brukowej  - miejsce przeniesienia istniejącego drewnianego krzyża. Na terenie oprócz ścieżek z kostki brukowej wprowadzone zostaną również gabiony, biegnace wzdłuż istniejącej drogi i projektowanego podestu. 

Przeczytaj także

 REKLAMA