Czy odstępy czasowe na sygnalizacji świetlnej funkcjonujacej na ul. Zielonej
w Węgierskiej Górce w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych" zostaną zmienione? Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik zwrócił się w tej kwestii do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Zamieszczamy odpowiedź GDDKiA.
 Pi1
Pi2

Reklama

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE