REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Najstarsza, bo piastowska, czyli Cięcina

Najstarsza, bo piastowska, czyli Cięcina

''Cięcina nazwana od lasu

cienkiego wycięcia, gdzie przedtym cienko wyrastający był, mówiąc: Cięcina to sama'' - tak o jednej z najstarszych wsi Żywiecczyzny pisał Andrzej Komoniecki. Osadnictwo na tym terenie datowane jest już na XIII wiek, a sama Cięcina w 1308 roku miała aż 150 mieszkańców. Już w połowie XIV wieku natomiast posiadała swój własny kościół. 

Nazwa jest częścią historii danej wsi, lecz równie wiele o niej mówi sama zabudowa. W przeszłości prawie każda wieś Żywiecczyzny posiadała - i do dziś posiada - "centrum', które dało jej początek. W tej części zazwyczaj znajdował się kościół, karczma i urząd. Zabudowania wiejskie znajdowały się w pobliżu potoków, by ułatwić czerpanie wody. Górskie wioski naszego regionu to tzw. "łańcuchówki" - mające zabudowę rozłożoną wzdłuż dolin. Takim przykładem może być Rycerka, Juszczyna, Leśna, Żabnica czy Duży Cisiec. 

Zupełnie inaczej jest w Cięcinie. Zabudowa najstarszej jej części rozlokowana jest wzdłuż głównej drogi - obecnie Jana Pawła II - będącej kiedyś szlakiem handlowym oraz w pobliżu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Miejsce to, wokół kościoła, już w XVI prawdopodobnie stanowiło centrum. 

Zjeżdżając z Horolnej do Cięciny tuż przed mostem na Sole ulokowany jest przysiółek Juraszki, który niegdys należał do Radziechów. Został włączony do Cięciny w 1955 roku, co w większości podyktowane było względami logistycznymi i wygodą mieszkańców. 

Jadąc w stronę Wieprza od przysiółka Szczuronie położone są Solany. Jeden z przekazów dotyczących nazwy tego miejsca mówi o kobiecie, która pochodziła z Soli, a w tym miejscu wyszła za mąż. 

Jednym z większych przysiółków w Cięcinie jest przysiółek Potok, a jego nazwa związana jest z przepływającym przez środek zabudowań potokiem. 

Na Wale lub ''U Żyda'' - miejsce przy głównej drodze, a jego nazwa wiąże się z mieszkającą tu niegdyś żydowską rodziną Wasserberger, która posiadała tu karczmę i sklep. 

Zarębek - nazwa pochodzi od wyrębu lasu. Tu w 1897 roku została wybudowana szkoła podstawowa, a w 2017 do uzytku oddano nowe przedszkole. 

Bory - teren powyżej szkoły podstawowej, aż po tory. Tu odbywały się dożynki.

Plac Ficońka, Biegunów u kubina - miejsca, których w Cięcinie sporo. Ich nazwy powstały od nazwisk. 

_________________

Na podst. W Ficoń: "Cięcina wieś piastowska"

Przeczytaj także

 REKLAMA