REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Najstarsze cisieckie kapliczki - część I

Najstarsze cisieckie kapliczki - część I

Kapliczki i krzyże przydrożne

stanowią nieodłączny element krajobrazu Ciśca. Są jego bogactwem i przejawem ludowej pobożności i religijności.  Na ogół mijamy je obojętnie, nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego i kto je postawił. Tymczasem każdy przydrożny krzyż czy kapliczka ma własną historię i swego fundatora. Stawiane były w dowód wdzięczności za doznane łaski i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w życiu majętnego fundatora. Wznoszono je też w określonej intencji, prosząc o łaskę Boga. Miały chronić przed chorobą, pożarem i powodzią. Powstawały przeważnie w wieku XIX – w latach wojen, głodów i epidemii, które co jakiś czas dziesiątkowały ludność. 

Oto jedne z najstarszych kapliczek Ciśca:

kapliczkawciscu1

Ta oto kapliczka pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Wykonana jest z kamienia skalnego z kamieniołomu w Kamesznicy. Na cokole znajduje się dziś już nieczytelny zapis. Odszyfrowac mozemy jedynie nazwisko fundatora:  Mateusz Pajestka. Typ barokowy. Zapewne 2. połowa XVIII w.

Prawdopodobnie została ufundowana po to, by chronić Cisiec przed powodziami. Inna wersja genezy jej powstania mówi o tym, iż została wykonana przez fundatora z powodu śmierci córki Wiktorii. 

 

2. Kamienna Figura Jezusa Nazareńskiego

Kapliczka słupowa kamienna Chrystus Nazareński, dziękczynna, na postumencie napis: „Jezus Nazoransky Marcin Tonditka zona Katarz 1850 rodzina” (Marcin Tondytko z żoną Katarzyną i z rodziną).

jezusnazarart

3.Kapliczka Murowana Matki Bożej Częstochowskiej - 1810/1870

Data budowy kapliczki – 1870 r (lub 1810 r. Wł. Skowron, J. Żyrek)- została odkryta na tablicy kamiennej przed progiem, podczas przeprowadzonej 8 lat temu renowacji. Zrzucono wówczas grubą na 5 cm warstwę tynku ze ścian zewnętrznych, a dach pokryto blachą miedzianą. Kamień prawdopodobnie pochodzi z potoków cisieckich. Rzut kapliczki jest prostokątny, z zaokrąglonymi od tyłu narożnikami, z dzwonnicą, wewnątrz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na uwagę zasługuje kamienna kropielnica przy wejściu do kaplicy. Wykonana jest z tak twardego kamienia, że podczas wypadku samochodowego, nie doznała żadnego pęknięcia, a samochód młodych ludzi, którzy nim jechali miał ścięty dach. Historię tę opowiada Pani Maria Śleziak, która za opiekę nad kapliczką dostała przed laty 5 arów ziemi. Piaskowiec jest relatywnie łatwy w obróbce po wydobyciu, lecz po wyschnięciu staje się twardy. ( oprac:klubseniora/gdynska.com )

kaplmurowana

Przeczytaj także

 REKLAMA