REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

"Obejście Węgierskiej Górki" - inwestycja i finansowanie

"Obejście Węgierskiej Górki" - inwestycja i finansowanie

Po wybudowaniu "obejścia Węgierskiej Górki" droga ekspresowa S1  będzie miała długość 53, 169 km. 

Jej obecna długość na odcinku - bo o nim jedynie mowa -  Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń wynosi 45, 115 km. 

Celem budowy tego odcinka drogi ekspresowej S1 było stworzenie ponadregionalnego połączenia między Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Słowacją, stanowiącego część VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Drogowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej i przebiegającego w osi priorytetowej TEN - T nr 15: Gdańsk - Brno/ Bratysława - Wiedeń. 

Odcinek od Przybędzy do Milówki jest ostatnią brakującą częścią drogi ekspresowej S1 Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń. Cała inwestycja pozwoli na połączenie biegnącej południkowo drogi ekspresowej S1 ze słowacką autostradą D3. 

Co powstanie?

W ramach kontraktu powstaną więc dwa dwukomorowe tunele oraz dziewięć innych obiektów inżynierskich. Rozpatrzono trzy warianty przebiegu trasy, a ostatecznie wyboru dokonano po konsultacjach społecznych. 5 maja 2009 roku uzyskano dla drogi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 6 grudnia 2017 roku natomiast została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji. ( ZRiD )

Zakres inwestycji

To około 8,5 km drogi ekspresowej z dwoma jezdniami i dwoma pasami ruchu oraz jedną jezdnią z dwoma pasami ruchu. W realizacji inwestycji przewidziane są dwa węzły drogowe - Przybędza i Milówka oraz 11 obiektów inżynierskich - w tym dwa tunele. 

Finansowanie

Budowa obejścia Węgierskiej Górki posiada zapewnione dofinansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld zł.nansowanie

 

 

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA