REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

"Kto ma owce, ten ma co chce"

"Kto ma owce, ten ma co chce"

 
We wtorek 6 lutego w Ośrodku Promocji Gminy odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Hodowców
Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności.
Oprócz  licznie przybyłych na to spotkanie członków Stowarzyszenia uczestniczyli w nim zaproszeni goście z  Wójtem Gminy Wegierska Górka  Piotrem Tyrlikiem na czele.  Prezes Stowarzyszenia Ewa Foik przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2017 r i podziękowała wszystkim członkom  za pracę społeczną i zaangażowanie oraz czas, który poświęcają wykonując różne działania na rzecz gminy Węgierska Górka.
Gorące podziękowania skierowała do członków Zarządu Stowarzyszenia. 
Przedstawiono także  sprawozdanie finansowe za miniony rok. 
 
"Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia  za pracę społeczną, trud i zaangażowanie we wszelkie działania wykonywanych dla dobra gminy, a  także za ciężką i trudną pracę jaką wykonują hodowcy i rolnicy w swoich gospodarstwach" - powiedział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. 
 
Zebranie zakończyło się ustaleniem planu działalności na 2018 r.
 
Celem Stowarzyszenia Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności jest reprezentowanie interesów producentów rolnych poprzez pozyskiwanie opłacalnych rynków zbytu na produkty rolne, organizacje i prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa rolno- spożywczego oraz działanie na rzecz poprawy opłacalności produkcji rolnej. Stowarzyszenie także wspiera rolników w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności nowoczesnego gospodarowania oraz propaguje wiedzę, doświadczenie z zakresu produkcji zdrowej żywności oraz harmonijnego rozwoju produkcji rolnej w oparciu o tradycyjne, ekologiczne metody.

Przeczytaj także

 REKLAMA