REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Mija pierwszy rok budowy Obejścia

Węgierskiej Górki. Wiele zmienił się krajobraz okolicy w tym czasie, co widać chociażby w kadrach z intro powyższego filmu.

Wideo: Beskid Air

Przez początkowe miesiące trwały prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, następnie rozpoczęły się właściwe prace budowlane. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni było rozpoczęcie drążenia ostatniego z czterech tuneli na trasie nowej drogi, a mianowicie TD-1.2. w kierunku Żywca o długości ok. 807 metrów. Ponadto kontynuowane są wykopy w rejonie węzła Przybędza wraz z jego łącznicami. Roboty ziemne prowadzone są w dalszym ciągu na odcinku estakady EST-1 na długości ul. Zielona Górna, w miejscu mostów drogowych MD-1 - pomiędzy ul. Stromą a Wajdową i MD-2 - w rejonie ul. Stromej oraz na odcinku estakady EST-5 do węzła Milówka wraz z jego łącznicami.

Rozpoczęto wykonywanie pali VDW na murze oporowym przed węzłem Milówka. W ramach robót mostowych kontynuowane są wykopy pod podpory estakad EST-1. Zakończono próbne obciążenie pali dla części podpór pod estakady. Rozpoczęto roboty palowe jednej z podpór pod estakadę w rejonie ul. Zielona Górna (EST-1) oraz pod most drogowy nad potokiem Glinny. Realizowany jest szeroki front robót przy murach i ścianach oporowych, m.in. wzmacnianie skarp z wykorzystaniem gwoździ gruntowych, betonowanie oczepu, wykonywanie drenów wgłębnych, kotew liniowych. Trwają również prace przy drenażu na murach oporowych w rejonie ul. Nad Potokiem. W ramach robót branżowych prowadzona jest przebudowa sieci wysokiego napięcia linii relacji Żywiec - Rajcza oraz przebudowa sieci linii relacji Węgierska Górka - Rajcza/Żywiec - Rajcza. Kontynuowane jest również montowanie pierwszego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto montaż dwóch innych.

 

 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE