Z powodu śmierci

dotychczasowego Prezesa Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Cisiec, obowiązki sprawuje zarząd Spółki.

Obecnie przeprowadzenie wyborów nowego prezesa Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Cisiec ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa jest niemożliwe. Zebranie wspólników odbędzie się niezwłocznie po uchyleniu istniejących obostrzeń w zakresie możliwości zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólników.

Ponadto, zarząd informuje, że obecnie trwają prace polegające na przejęciu dokumentów Spółki, uzyskaniu nr REGON dla Spółki, jak również badana jest sprawa uregulowania stanu prawnego ksiąg wieczystych nieruchomości należących do Spółki. Na bieżąco będzie również wyjaśniana sprawa związana z wycinką drzewa.

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Spółki udziela członek zarządu Józef Śleziński - tel. 508 196 468.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Gmina Milówka
Beskid997
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE