Polskę i Węgry 

łączy historyczne braterstwo. Chociaż obydwa kraje mocno różnią się językowo - są bardzo bliskie sobie pod względem doświadczeń historycznych i walk o wolność ojczyzn, za które Polacy i Węgrzy wielokrotnie w przeszłości razem przelewali krew. W 1989 r. zarówno Polacy jak i Węgrzy odzyskali wolność.

Również w naszej gminie pielęgnowana jest przyjaźń polsko - węgierska. 14 sierpnia 1999 zostały podpisane dokumenty współpracy pomiędzy Węgierską Górką, którą reprezentował wójt Piotr Tyrlik, a miastami partnerskimi Lengyeltóti oraz Pakozd. Zawarte między miejscowościami porozumienia określają zasady współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy i działalności samorządowej, prowadzonej w interesie mieszkańców miast partnerskich.  Jest to istotny czynnik kształtujący procesy integracyjne.  Wieloletnia współpraca trwa do dnia dzisiejszego. W 2019 roku świętowaliśmy 20 lecie współpracy i odnowienie podpisanego porozumienia.

Choć dzieli nas ponad 400 kilometrowa  odległość, tradycją stały się regularne spotkania pogłębiające zażyłość na wielu płaszczyznach m.in.  politycznej, społecznej i kulturalnej. Węgrzy goszczą w Węgierskiej Górce, każdego roku przy okazji odbywających się Dni Węgierskiej Górki i w ten sam sposób nasza reprezentacja odwiedza partnerskie miejscowości. Młodzież szkolna, członkowie stowarzyszeń (KGW, OSP i inne), zespoły folklorystyczne, sportowcy, chóry, przedsiębiorcy, jak również przedstawiciele Rady Gminy Węgierska Górka corocznie biorą udział w uroczystościach organizowanych przez gminy partnerskie.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Gmina Milówka
Beskid997
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE