13 lutego we wtorek w Urzędzie Gminy  Węgierska Górka miała miejsce odprawa policjantów,
 
 
 
którzy podsumowali mijający rok. Głównym tematem spotkania było "Bezpieczeństwo na terenie gminy Węgierska Górka i Radziechowy - Wieprz". Odprawę poprowadził Komendant KP Węgierska Górka podinsp. Tomasz Koman.
 
W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz Zastępca Komendanta Powiatowego w Żywcu podinsp. Krzysztof Czaja.
Znaczną część odprawy poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
I tak na drogach podległych KP Węgierska Górka w roku 2017 zaistniało 16 wypadków drogowych i 228 kolizji. Główną ich przyczyną była nadmierna prędkość, wymuszanie pierszeństwa i brak zachowania odległości między pojazdami.
Wskazano także najbardziej zagrożone odcinki. Należą do nich:
* P1435/DK1 - odcinek Przybędza - Węgierska Górka - Milówka - odnotowano 77 zdarzeń, w tym 6 wyadków
* P1439 - Milówka - Glinka - 80 zdarzeń, w tum 9 wypadków
 
Na terenie gminy Węgierska Górka odnotowano 135 kolizji, w tym 9 wypadków. Najwięcej z nich, bo 82 - w Węgierskiej Górce. Następnie Cisiec - 20, Cięcina - 21 i Żabnica 12.
Na terenie gminy Radziechowy - Wieprz zdarzyło się 109 kolizji, w tym 7 wypadków. Najwięcej z nich - 50 - w Wieprzu.
"Za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko policja, ale i gmina. Stąd też konieczna jest współpraca,a ta uklada się bardzo dobrze. W imieniu całego społeczeństwa mieszkańców gminy Węgierska Górka dziękuję Wam za to, co robicie, za Wasze oddanie i zaangażowanie służbie" - na zakończenie spotkania powidział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.
 
Komisariat zatrudnia 24 policjantów i 2 osoby cywilne.
Ogółem w 2017 r. na terenie Gminy Węgierska Górka stwierdzono 192 przestępstwa, z czego przestępstwa kryminalne - 127, kradzieże z włamaniem - 40, z uszczerbkiem na zdrowiu - 9, bójki i pobicia - 3, uszkodzenie mienia - 9, przestępstwa narkotykowe - 4.
Przemoc w rodzinie: liczba interwencji domowych - 51 z czego 32 zatrzymania i sporządzenie niebieskiej karty.
Kierujący pod wpływem alkoholu - 52 kierowców.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE