Ośrodek Promocji Gminy

Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Ukończone zostały prace restauratorko-konserwatorskie Chaty Regionalnej w Węgierskiej Górce stanowiącej element bogactwa kulturowego terenu trans granicznego. Ostatnim etapem prac był remont pomieszczeń i adaptacja budynku do celów użytkowych. Chałupa wykonana jest w konstrukcji drewnianej zrębowej, obiekt jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków. Zrealizowane prace  przywróciły obiektowi pełną sprawności użytkową i techniczną z zachowaniem jego walorów zabytkowych i architektonicznych.  W ramach przedmiotowego działania planowane jest przeprowadzenie działań tj. trzech spotkań z cyklu "Tajemnice babcinego spichlerza", konferencji podsumowującej oraz wydanie folderu z wybranymi, regionalnymi przepisami kulinarnymi z Polski i Czech.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Jeleśnia
Beskid997
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE