Obecnie prace skupiają

się na wszystkich obiektach mostowych oraz tunelowych. Na całej długości inwestycji prowadzone są prace związane z palowaniem pod fundamenty estakad i mostów. Prace tego typu mają miejsce przez całą dobę. Planowane ich zakończenie wykonawca wyznaczył na początek 3 kwartału br.

Najszybciej do użytku pojazdów budowy zostanie oddany obiekt mostowy MD-2.1. Przed tygodniem odbyło się jego betonowanie. Przewidziany jest nim wywóz urobku z drążenia tunelu TD-1.1. W rejonie węzła Przybędza zlikwidowany został w ostatnich dniach billboard reklamowy, który znajdował się w pasie ruchu węzła Przybędza.

Ponadto trwają prace przy obiekcie P-1, obniżony został poziom ulicy Wajdowej, która docelowo znajdzie pod poziomem S-1. W Milówce trwają prace przy budowie obiektu utrzymania drogi, który będzie zlokalizowany pod istniejącą estakadą.

Wideo: Beskid Air

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Beskid997
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE