REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Głośne czytanie w... Żabnicy!

Głośne czytanie w... Żabnicy!

Już dziś w środę,

9 czerwca Ośrodek Promocji Gminy wraz z Biblioteką Publiczną zapraszają wszystkich zainteresowanych na akcję pod nazwą „Głośne czytanie”. Odbędzie się ona przy biblioteczce plenerowej w Żabnicy o 10:30. Z racji ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim, czytane teksty będą tekstami gwarowymi.

Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, czy zdobywania nowej wiedzy. Głośne czytanie lektury ma wiele zalet: rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i buduje więzi emocjonalne między rodzicami, dziadkami a dziećmi, którym książki są czytane.

Biblioteczki plenerowe w naszej gminie powstały w każdym z sołectw: w Żabnicy na skwerku przy Bibliotece Publicznej, w Ciścu przy deptaku koło boiska piłkarskiego, w Węgierskiej Górce na bulwarach przy placu zabaw oraz w Cięcinie na placu zabaw przy szkole.

Oprócz popularnych pozycji literackich w biblioteczkach zostały umieszczone publikacje naukowe oraz materiały promujące dbanie o środowisko. Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców oraz umożliwia im łatwiejszy dostęp do książek.

Biblioteczki plenerowe powstały w ramach zadania „Uwolnij książki, dziel się z innymi - plenerowe biblioteki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przeczytaj także

 REKLAMA