W imieniu Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich

w Żabnicy zapraszamy na wyjątkowy konkurs literacki. 

Miłość bliźniego jest „słowem” serca zaadresowanym do drugiego człowieka. Bliźnim wobec drugiego jest ten, kto „okazuje mu miłosierdzie”.

To motto Międzyszkolnego Konkursu Literackiegozorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Honorowym patronatem konkurs objął Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, który zawsze chętnie wspiera inicjatywy wzbogacające wiedzę oraz rozwijające aktywności artystyczne wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII oraz gimnazjalnych. Zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu jest przygotowanie pracy, której temat brzmi: Brat Albert nauczycielem współczesnego człowieka – nauczycielem miłosiernej miłości. Motyw przewodni pracy powinien być związany z tematem i mottem konkursu. Praca może mieć dowolną formą - poetycką lub prozatorską. Konkurs trwa do 26 marca 2018. Szczegóły w regulaminie.

Do udziału w konkursie zachęca mgr Barbara Grajcar, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Żabnicy:

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni. Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Żabnicy, w której wychowanie i nauczanie opiera się na chrześcijańskim systemie wartości i służy rozwijaniu  w uczniach szacunku dla każdego człowieka, a centrum tych oddziaływań stanowi osoba świętego Adama Chmielowskiego – Brata Alberta, podjęliśmy trud kontynuowania pięknej tradycji konkursu organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Żabnicy od 2008 roku. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE