Jak kształtują się statystki dotyczące mieszkańców gminy Węgierska Górka?
Przedstawiamy najistotniejsze: 
 
 * 15 103 osoby zamieszkiwały gminę Węgierska Górka w roku ubiegłym. Najwięcej, bo aż 4202 osoby mieszkają w Cięcinie.
 
 * 170 osób zawarło związki małżeńskie, a na nową drogę życia wstapiło najwięcej mieszkańców Węgierskiej Górki - 50. 
 
W roku ubiegłym przyszło na świat w gminie Węgierska Górka 183 dzieci, co jest o 10 więcej w porównaniu do roku 2016. Na świecie powitaliśmy 84 dziewczynki i 99 chłopców. Najwięcej dzieci - 61 - urodziło się w Cięcinie. 
 
Pożegnaliśmy 166 mieszkańców gminy; to o 10 osób mniej niż w roku 2016.
 
Sporządzono w drodze transkrypcji 22 akty urodzeń dla dzieci urodzonych za granicą RP tj. Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Austria, Kanada, Norwegia, Belgia.
Transkrypcja aktu urodzenia jest dokonywana najczęściej w związku z urodzeniem się dziecka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu umożliwienia wydania mu dokumentu paszportowego albo w związku z prowadzonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. 
 
 Wystąpiono do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskami o odznaczenie Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 21 par małżeńskich obchodzących 50. rocznicę małżeństwa. Medale Prezydenta zostały wręczone parom przez Wójta Gminy Piotra Tyrlika w dniu 7 grudnia 2017 r. 5 par małżeńskich obchodziło 60. rocznicę małżeństwa.
 
Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Gminy Węgierska Górka zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu wg stanu na koniec 2017 r. to 435 osób (2016 r.– 560). 
 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE