Początek roku to tradycyjnie czas zebrań jednostek OSP, 

 w czasie których strażacy dokonują podsumowań dotychczasowych działań.

W minioną sobotę w jednostce OSP Węgierska Górka z udziałem m.in Prezesa Piotra Krystiana odbyło się zebranie sprawozdawcze. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

 Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe i  sprawozdanie komisji rewizyjnej.  Przedstawienio plan działalności  na rok 2018.  

"Jestem pełen podziwu dla Waszego zaangażownia, bo Wasza ofiarna służba to bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki Waszemu poświęceniu jest również kontynuowana tradycja OSP w gminie Węgierska Górka i bardzo Wam jestem za to wdzęczny" - powiedział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. 

Jednostka OSP Węgierska Górka, obecnie licząca 36 strażaków, w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 110-lecia. 

Misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej tak w gronie strażaków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących sprzymierzeńcami.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE