REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Zadania inwestycyjne 2017 w gminie Węgierska Górka

Zadania inwestycyjne 2017 w gminie Węgierska Górka

W minionym roku w gminie Węgierska Górka zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych, których sfinalizowanie 

 w znaczący sposób wpłynęło na rozwój gminy i komfort życia mieszkańców. 

Do najważniejszych zadań należą: 

   * ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka

   * skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszorowerowym

   * zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górce

   * rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka

   * zagospodarowanie atrakcyjno-przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego

   * remont mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej w sołectwie Cięcina

   * przebudowa gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Węgierska Górka.

   Sołectwo Węgierska Górka: ul. Słoneczna i ul. Raczyńskiego

   Sołectwo Cięcina: ul. Widokowa i ul. Górska

   Sołectwo Cisiec: ul. Wiklinowa

   Sołectwo Żabnica: Łącznik ul. Turystyczna-Zaporowa, ul. Bory, ul. Mostowa, ul. Graniczna Boczna

   * przebudowa drogi gminnej Rolniczej ul. Polna w Ciścu

   * remont drogi w miejscowości Cisiec, ul. Wierzbowa.

 REKLAMA

Przeczytaj także